SKRs Kompetenscentrums nyhetsbrev

Kompetenscenter Välfärdsteknik Nyhetsbrev #3

Gemensam upphandling av läkemedelsautomater i tre kommuner  

Tre modellkommuner (Karlstad, Lund och Uddevalla) har valt att göra en gemensam upphandling av läkemedelsautomater. Karlstad har tidigare breddinfört tjänsten medan Lund och Uddevalla nu förbereder för ett breddinförande. Kompetenscentret följer upphandlingen och kommer att sprida erfarenheter och lärdomar till andra kommuner.

Vi är Kompetenscenter välfärdsteknik 

I de kommande numren kommer du att få träffa oss som arbetar i Kompetenscentret under rubriken Vi är kompetenscenter. Möt två av projektledarna här! För mer information, besök Kompetenscentret och kontakta oss för stöd, råd och vägledning via helpdesk.

Katarina Pihl
– Jag ansvarar för att ta fram stöd till kommuner i informationssäkerhet och automatisering av administrativa processer inom äldreomsorgen. Det arbetet ska leda till att stödja kommuner att se över vilka administrativa processer som kan automatiseras och därmed frigöra resurser till den faktiska omsorgen.

Mats Rundkvist
– Jag brinner för att ge kommuner stöd i upphandlingsfrågor. Just nu arbetar jag med att ta fram en utbildning inom förändringsledning och välfärdsteknik. Det känns väldigt roligt och meningsfullt att få jobba nationellt med att stödja kommunerna i det här viktiga arbetet.

Kom ihåg att rekvirera medel Missa inte möjligheten att få stimulansmedel och samtidigt få stöd att utveckla digitala arbetssätt och välfärdsteknik i äldreomsorgen. Satsningen är treårig och medel planeras även för 2022. Medlen rekvireras hos Kammarkollegiet. Kammarkollegiet statsbidrag till kommuner 2021

Nyheter från modellkommunerna

E-tjänst som gör skillnad på riktigt
Under våren har volontärverksamheten Frivilligkraft skapat en e-tjänst för att koppla ihop volontärer med medborgare som på grund av coronaviruset behöver assistans med enklare vardagsärenden. Det resulterade i att 331 volontärer och 232 medborgare anslutit sig till tjänsten. Till Frivilligkraft

Digitala läkemedelsgivare för ökad självständighet Nu finns digitala läkemedelsgivare i ett trettiotal hem i Eskilstuna kommun. Läkemedelsgivarna tar fram rätt mängd läkemedel vid förutbestämda tider och bidrar till ökad självständighet för brukarna. 
Framtidens vård och omsorg – Eskilstuna

Hemtjänstpersonal kan dokumentera mobilt Kramfors är en befolkningsmässigt liten men geografiskt stor kommun, vilket innebär att de som jobbar i hemtjänsten har långa reseavstånd. Men nu kan medarbetarna logga in i verksamhetssystemet när de är “ute på fältet” och dokumentera direkt via arbetsmobilen.
Mobil dokumentation i Kramfors 

Nya larmsystem på Kalmars särskilda boenden
2021 kommer alla särskilda boenden i Kalmars kommun att uppgraderas med ett modernt och verksamhetsanpassat larmsystem. För att möta den utmaningen som en större uppgradering ger, har kommunen anställt ytterligare en larmtekniker. Följ arbetet på LinkedIn! 
Äldreomsorg i Kalmar kommun på LinkedIn

Det ska vara enkelt att vara självständig i Karlstad
Karlstads kommun lanserar nu en digital visningsmiljö. Den ska hjälpa Karlstadsbor att hitta smarta saker som bidrar till självständighet och en chans att göra hemmet tryggare och enklare.
Digitala visningsmiljö för smarta saker – Karlstad

Teknikgrupp specialiserad på välfärdsteknik
Som ett led i Borås Stads digitaliseringsarbete finns nu en teknikgrupp som är specialiserad på att installera välfärdsteknik. Tidigare ingick det arbetet i den centrala larmorganisationen men genom att renodla verksamheten har kommunen skapat bättre spetskompetens. 
Film på LinkedIn om teknikgruppen

Nyheter från myndigheter och övriga organisationer

Digital teknik bidrar till självständighet
Digital teknik kan bidra till att fler blir självständiga och delaktiga i samhället. För att det ska vara möjligt behöver digitala system, tjänster och produkter vara tillgängliga och användbara för så många som möjligtMyndigheten för delaktighet (MFD) har stöd och tips för arbete med digital teknik. Arbeta med digital teknik – MFD

Nätverk för digital inkludering
“Bryt isoleringen” är namnet på ett nytt regeringsuppdrag som Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar med. Uppdraget ska bidra till att äldre använder digitala tjänster, öka tillgängligheten till tjänsterna samt främja den digitala delaktigheten för målgruppen. Därför startade PTS flera digitala nätverksträffar som underlättar kontakt och erfarenhetsutbyte.Kontakta [email protected] för att gå med i nätverken.
Information om PTS nätverksträffar

Digital Vård och Omsorg
Webbsidan Digital vård och omsorg har skapats för att vi är i ett exceptionellt läge som ställer stora krav på snabba och koordinerade lösningar. Sidan är en integrerad informations- och stödportal och ska ge ett tydligt stöd under coronapandemin för snabbspår inom den digitala transformationen av kommunal vård, omsorg och socialtjänst.
Digitalvardochomsorg.se

Kurser och konferenser

28 april
Workshops: Praktiskt stöd i att använda LIKA Socialtjänst
SKR erbjuder en workshop för att kunna få mer praktiskt stöd i hur man kan använda LIKA Socialtjänst.
Workshop Utvärdering och utveckling digitalisering i socialtjänsten

21 & 27 april
Ökad självständighet, trygghet och säkerhet för invånarna med stöd av mobila trygghetslarm
Seminarium om hur kommunen kan använda mobila trygghetslarm. SKR Kompetenscenter Välfärdsteknik informerar om framgångsfaktorer, fallgropar, tips och råd samt konkreta exempel från kommuner. Det finns två tillfällen att välja mellan.
Information och anmälan Ökad självständighet, trygghet och säkerhet för invånarna med stöd av mobila trygghetslarm

19 maj & 1 juni
Upphandling av välfärdsteknik: Förhandling och dialog med leverantörer
Då förra utbildningsomgången blev fullbokad finns nu nya datum. SKR Kompetenscenter Välfärdsteknik arrangerar en utbildningsserie för kommuner om möjligheter och nyttan med att använda förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog inom upphandling av välfärdsteknik. Mer information och anmälningslänk publiceras inom kort på Kurser och konferenser på SKR.se. För frågor kontakta oss via [email protected].

18-20 maj
Vitalis
Välkommen till Vitalis 2021 – Nordens konferens och mässa kring e-Hälsa och framtidens vård och omsorg. På Vitalis kan du lyssna på live-paneldiskussioner, keynote-presentationer och inspelade föreläsningar, som tar upp aktuella frågor inom digitalisering i vård och omsorg. Seminarieprogrammet uppdateras löpande och finns nu tillgängligt.
Kompetenscenter välfärdtekniks föreläsningar

Kompetenscenter välfärdsteknik
– trygghet och självständighet livet ut!

Klicka på nedan länk om du vill bli direktprenumerant.
Prenumeration Nyhetsbrev Kompetenscenter välfärdsteknik

Redaktör
Gabriella Flodén
08-452 79 86 Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se