Blir äldreomsorgen omänskligare med digital teknik?

Kompetenscenter Välfärdsteknik Nyhetsbrev #4

Blir äldreomsorgen omänskligare med digital teknik? 

SKR Kompetenscenter välfärdsteknik kan nu presentera en film om hur välfärdsteknik kan bidra till ökad trygghet och självständighet i äldreomsorgen. Medverkar gör intervjupersoner från modellkommunerna. Se filmen Så kan välfärdsteknik bidra till ökad trygghet i äldreomsorgen

Vi är Kompetenscenter välfärdsteknik 

I de kommande numren kommer du att få träffa oss som arbetar i kompetenscentret under rubriken Vi är kompetenscenter. Möt två av projektledarna här! För mer information, besök kompetenscentret och kontakta oss för stöd, råd och vägledning via helpdesk. Kompetenscentret Helpdesk

Elisabeth Kjellin
– Jag ansvarar just nu för att ta fram stöd till kommuner för strukturerat arbete med nyttor. Målet är att underlätta kommunernas arbete med identifiering och realisering av nyttor vid införande av välfärdsteknik. Ett strukturerat arbetssätt är viktigt för att nå den nytta som är grunden för införandet, men kan också utgöra ett stöd vid prioriteringar.

Ann-Charlotte Klarén
 Jag blir särskilt engagerad då det handlar om allas rätt att få ha en meningsfull dag och vara del i ett sammanhang. Resultatet blir så mycket bättre då, det är därför det är så roligt att arbete i SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik och just nu sammanställer vi underlag om mobila trygghetslarm.

Frågor och svar om välfärdsteknik och medicinteknik 

Som ett led i arbetet med att verksamhetsutveckla äldreomsorgen genom digitalisering har kompetenscenter tagit fram frågor och svar om välfärdsteknik och medicinteknik. Frågor och svar välfärdsteknik & medicinteknik

Lyckas med välfärdsteknik – 3 seminarier på Vitalis du inte får missa! 

Missa inte Kompetenscenter välfärdstekniks seminarier på Vitalis som har temat “Lyckas med välfärdsteknik”. Du får konkreta tips för lyckad förändringsledning och breddinförande av omsorgstjänster samt information om kompetenscentrets helpdesk. Vitalis är nordens konferens och mässa kring e-Hälsa och framtidens vård och omsorg.
Kompetenscenter välfärdtekniks föreläsningar Vitalis

Kom ihåg att rekvirera medel 

Missa inte möjligheten att få stimulansmedel och samtidigt få stöd att utveckla digitala arbetssätt och välfärdsteknik i äldreomsorgen. Satsningen är treårig och medel planeras även för 2022. Medlen rekvireras hos Kammarkollegiet. Kammarkollegiet statsbidrag till kommuner 2021

Nyheter från modellkommunerna

Digitalt studiebesök på särskilt boende i Övertorneå
Under året kommer Kompetenscenter välfärdsteknik att besöka modellkommunerna och vi inleder i norra Sverige. På studiebesöket får vi visning av digitala lösningar inom välfärdsteknik och även en rundtur på hälso- och sjukvårdsenheten på särskilt boende i Övertorneå.
Till anmälan

Digitala livsberättargrupper för seniorerSeniorer i Uddevalla kommun har nu möjlighet att delta i kostnadsfria distanskurser för att lära sig hantera en surfplatta och delta i videosamtal samt få låna en surfplatta. Efter utbildningen startar livsberättargrupper tillsammans med 3-4 andra seniorer.
Digital livsberättargrupp seniorer

Välfärdsteknik hjälper Mikael i vardagen
Välfärdsteknik skapar trygghet för brukare och anhöriga. I filmen berättar Mikael som bor i Grästrop om hur han genom sitt mobila trygghetslarm kan röra sig fritt och larma om han behöver hjälp. Tack vare larmet kan anhöriga och personal lokalisera Mikael. 
Se filmen om Mikael

Digitalt stöd för seniorer
I Borås Stad erbjuds digitalt stöd kostnadsfritt till seniorer som har fyllt 75 år. De får utifrån sina behov och förutsättningar praktisk vägledning i olika tjänster och användningsområden för digital teknik. Det kan till exempel vara att göra inköp online eller hålla sociala kontakter. 
Digitalt stöd för seniorer i Borås

Nyheter från myndigheter och övriga organisationer

Digitala showroom för e-hälsa i hemmet
Inom ramen för Region Kalmar läns satsning inom e-hälsa, eHealth Arena, lanseras nu ett showroom i ett digitalt format via eHealth Arenas hemsida. Här kan besökare, oavsett var de befinner sig, lära sig mer om hur digital teknik används för att underlätta vård i hemmet.
Besök digitala rummet (Chrome rekommenderas)

Evenemang

27 april 10.00-12.00
Ökad självständighet, trygghet och säkerhet för invånarna med stöd av mobila trygghetslarm
Seminarium om hur kommunen kan använda mobila trygghetslarm. Kompetenscenter Välfärdsteknik informerar om framgångsfaktorer, fallgropar, tips och råd samt konkreta exempel från kommuner.
Till anmälan

28 april 14.00-16.00
I huvudet på en vård- och omsorgschef, [email protected] Häman AktellÄr du i din verksamhet nyfiken på möjligheterna med digitalisering? Skellefteå kommun ger inspiration och pepp för att ta ditt nästa steg. 
Anslut till mötet

25 maj 
Webbinarium om informationssäkerhet för äldreomsorgen – inriktning välfärdsteknik
Ett webbinarium för att öka förståelsen för informationssäkerhet inom äldreomsorgen. Låt dig inspireras av andra kommuners olika tillvägagångssätt i arbetet med informationssäkerhet! Information om anmälan finns inom kort på skr.se/evenemang.

26 april, 19 maj och 1 juni
Upphandling av välfärdsteknik: Förhandling och dialog med leverantörer
Vår utbildningsserie i mars/april om att använda förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog inom upphandling av välfärdsteknik blev fulltecknad och mycket uppskattad av deltagarna. Vi är därför glada att kunna ordna en ny omgång redan i vår. Begränsat antal platser.
Information och anmälan:
Del 1 Introduktion Förhandling och dialog
Del 2 Förhandlat förfarande
Del 3 Konkurrenspräglad dialog

2 juni 
Webbinarium om nyttorealisering för äldreomsorgen – inriktning välfärdsteknik
Vid detta webbinarium får du en inblick i olika typer av nyttor samt exempel på modeller som kommuner använder i sitt arbete. Information om anmälan finns inom kort på skr.se/evenemang.

10 juni 14.00-16.00
Får man använda kamera i äldreomsorgen?
Seminarium om hur kommunen kan använda digital tillsyn i ordinärt boende. Kompetenscenter välfärdsteknik informerar om de juridiska förutsättningarna för att använda kamera och annan digital teknik för tillsyn i ordinärt boende samt presenterar en vägledning för digital tillsyn i detsamma.
Till anmälan

Kompetenscenter välfärdsteknik
– trygghet och självständighet livet ut!

Klicka på nedan länk om du vill bli direktprenumerant.
Prenumeration Nyhetsbrev Kompetenscenter välfärdsteknik

Redaktör
Gabriella Flodén
08-452 79 86 Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se