Amy Loutfi, professor och vice rektor för AI på Örebro Universitet samt Göran Lindsjö, Governo AB, internationell rådgivare inom strategiska AI-frågor.

Kompetenscenter Välfärdsteknik Nyhetsbrev #7

AI här och nu

8 september är det dags för konferensen “Trygghet och självständighet livet ut – med en digital äldreomsorg”. En konferens om vad digitaliseringen kan innebära och möjliggöra för framtidens äldreomsorg. Medverkar gör bland andra Amy Loutfi, professor och vice rektor för AI på Örebro Universitet samt Göran Lindsjö, Governo AB, internationell rådgivare inom strategiska AI-frågor. Amy och Göran pratar om vad AI är, vilka möjligheter som finns här och nu samt om utvecklingen av en AI-produkt inom hemtjänsten. Sista anmälningsdag 6 september

Uddevalla kommun automatiserar för att ge mer tid med äldre

Uddevalla kommun automatiserar för att ge mer tid med äldre När andelen äldre ökar kan automatisering frigöra tid hos personal och bidra till kvalitetstid hos äldre som behöver hjälp. I Uddevalla har automatisering införts vid avgiftshantering inom äldreomsorgen, genomgång av hälso- och sjukvårdsjournaler, uppsägning av trygghetslarm och kontroll av större utgiftsposter. Nya sätt att arbeta ger mer kvalitetstid till äldre i Uddevalla

Vi är Kompetenscenter välfärdsteknik

Kompetenscentret består av samordnare, projektledare, kommunikatör, administratör, konsulter i juridik, teknik och upphandling på SKR samt projektledare/representanter för de tio modellkommunerna. Möt två av projektledarna här! För mer information, besök Kompetenscentret och kontakta oss för stöd, råd och vägledning via helpdesk.

David Wiklund, projektledare Kramfors kommun

David Wiklund, projektledare Kramfors kommun
– För att främja en god hälsa hos våra äldre satsar vi i Kramfors på välfärdsteknik inom intressanta områden. Elcyklar, interaktiva spel, robotkatter och andra produkter för sensorisk och fysisk aktivering är viktiga verktyg för att möta individuella behov och säkra det viktigaste vi har – välmåendet. Kramfors påverkar morgondagens välfärd

Marie Johansson, projektledare Karlstads kommun
– Som modellkommun vill vi dela med oss av vad vi gör och bidra med nya sätt att ge stöd och service till dem vi finns till för. Det personcentrerade arbetssättet och nära vård innebär att framtidens vård och omsorg ska utvecklas i samspel mellan de som behöver tjänsterna, de företag som kan ta fram lämpliga produkter och oss vårdgivare. Äldreomsorgens digitalisering i Karlstad

Digitalidag – ta del av digitala kulturmöten 

Under Digitalidag den 15 oktober har äldreboenden, dagliga verksamheter och stödboenden möjlighet att kostnadsfritt ta del av digitala kulturmöten. Digitalidag är en årlig och nationell temadag som syftar till att förbättra alla medborgare att både vilja och kunna vara med i det digitala samhället. Digitalidag för äldreboenden

Tips på hur din kommun får råd med välfärdsteknik 

Visste du att det finns ekonomiska medel att söka för att verksamhetsutveckla äldreomsorgen med välfärdsteknik? Just nu pågår en treårig satsning där kommuner kan ansöka om stimulansmedel. Den här omgången kan du ansöka om medel fram till 1 december. Motsvarande resurser kommer även att finnas under 2022. Kammarkollegiet statsbidrag till kommuner 2021

Nyheter från modellkommunerna

Checklista för samverkan inom välfärdsteknik

Checklista för samverkan inom välfärdsteknik
Att införa välfärdsteknik är en komplex process. För att förbättra samverkan i processen har forskare på Mälardalens högskola tillsammans med bland andra Eskilstuna kommun tagit fram en interaktiv checklista. Den guidar dig genom fyra steg för att utveckla idéer innan det är dags för eventuell implementering av välfärdsteknik. Eskilstunas interaktiva checklista

Motoriserade draglakan skapar bättre arbetsmiljö i Lund

Motoriserade draglakan skapar bättre arbetsmiljö i Lund
Lunds kommun har under en tid testat motoriserade draglakan på sina äldreboenden och ser stora nyttor för både brukare och personal. Därför kommer nu motoriserade draglakan att införas inom alla äldreboenden i Lunds kommun. Motoriserade draglakan

Nyheter från myndigheter och organisationer

Lästips – ny avhandling om välfärdsteknik
Mälardalens högskola har tagit fram en ny avhandling om välfärdsteknik. Den tar bland annat upp olika uppfattningar om, användning av samt beslutsfattande rörande välfärdsteknik och hjälpmedel.
Mälardalens högskola

Lyssnatips – E-hälsa 2025-podden
Ett samtal med Janna Valik om arbetet som generaldirektör för
E-hälsomyndigheten, en myndighet som är både operativt och strategiskt involverad i digitaliseringen i Sverige. I samtalet reflekterar Janna över framgångsfaktorer och utmaningar i arbetet med att förverkliga vision e-hälsa 2025. Till 2025-podden på Youtube

Evenemang

Öka trygghet och säkerhet för invånarna med stöd av digital tillsyn

21 sep kl. 13.00 -15.00
Öka trygghet och säkerhet för invånarna med stöd av digital tillsyn
Hur kan kommuner erbjuda digital tillsyn som ett alternativ till fysiska tillsynsbesök. Konkreta exempel, framgångsfaktorer, fallgropar, tips och råd.
Sista anmälningsdag 20 september

Vad innebär automatisering inom äldreomsorgen?

22 sep kl. 10.30 -11.30
Vad innebär automatisering inom äldreomsorgen?
Seminariet ger en inblick i vad automatisering innebär och vad som behöver göras inom äldreomsorgen för att kunna automatisera de administrativa processerna.
Sista anmälningsdag 17 september

Lär dig identifiera och mäta nytta med välfärdsteknik

27 sep och 8 nov 
Lär dig identifiera och mäta nytta med välfärdsteknik
13 okt och 8 nov 
Lär dig bedöma säkerhet i välfärdsteknik
Kurserna är fullsatta men vi planerar för fler digitala kurser framöver.

Digitalt studiebesök i Karlstad

5 okt kl. 11.00-11.30
Digitalt studiebesök i KarlstadEn rundtur på Resurscentrum i Karlstad, som ska bli nav för utvecklingen av framtida vård- och omsorgstjänster. Under besöket får du ta del av hur långt man kommit och kan ställa frågor till nyckelpersoner i arbetet med digitaliseringen av äldreomsorgen i Karlstad. Sista anmälningsdag 4 oktober

Så lyckas du med gemensam upphandling av välfärdsteknik

5 okt kl. 10.00-12.00
Så lyckas du med gemensam upphandling av välfärdsteknik
Att gå samman med andra kommuner för att göra en gemensam upphandling av välfärdsteknik är en framgångsfaktor. Men hur gör man en bra förberedelsefas för att lyckas? Sista anmälningsdag 30 september

SAVE THE DATE - workshop

SAVE THE DATE – workshop

Utveckla användningen LIKA socialtjänst – 28 okt kl. 13.00-16.00

Kompetenscenter välfärdsteknik
– trygghet och självständighet livet ut!

Klicka på nedan länk om du vill bli direktprenumerant.
Prenumeration Nyhetsbrev Kompetenscenter välfärdsteknik

Redaktör
Gabriella Flodén
08-452 79 86 Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se