Julpynt

Kompetenscenter Välfärdsteknik Nyhetsbrev #11

SKR på Socialchefsdagarna 2021 

Stöd till kommuner under 2021 Under 2021 har vi på Kompetenscenter samlat, skapat och spridit stöd och vägledningar för att hjälpa kommunerna att verksamhetsutveckla omsorgen om äldre med digitala lösningar. Totalt arrangerade vi 31 webbsändningar, utbildningstillfällen, workshopar och digitala studiebesök. Hittills har 87 procent av kommunerna deltagit på ett eller flera evenemang och så många som 239 kommuner prenumererar på nyhetsbrevet. Utöver det har Kompetenscenter bland annat tagit fram en webbutbildning om förändringsledning, en ny podd samt juridiskt material kring kameraanvändning och automatisering. Håll utkik efter mer information och kommande evenemang i nyhetsbrevet och tipsa andra i ditt nätverk som arbetar med att verksamhetsutveckla omsorgen om äldre med stöd av digital teknik. Avslutningsvis vill Kompetenscenter önska dig en god jul och ett gott nytt år! 

Juridisk vägledning för digital tillsyn 

Kompetenscenter välfärdsteknik har tagit fram en juridisk vägledning som ska stötta kommuner när de inför digital tillsyn vid omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. Genom att följa vägledningen säkerställer kommunen att digital tillsyn med kameraanvändning är tillåten inom ramen för socialtjänstens insatser. Vägledning digital tillsyn

Nytt poddavsnitt om artificiell intelligens 

I senaste avsnittet av Podden om välfärdsteknik gör vi en internationell utblick på digitalisering av välfärden, vården och omsorgen. Göran Lindsjö, AI-rådgivare i Sverige och internationellt, berättar om Sveriges position jämfört med andra länder samt vad olika världsdelar fokuserar på kopplat till AI och den digitala utvecklingen. Dessutom tar vi upp frågan om att Sveriges självbild, kunskap och kompetens gällande digitalisering är ett hinder för landets utveckling i AI-frågor.
Lyssna på poddavsnittet om AI

Stöd och vägledning – digitala lås 

Ta del av den vägledning som Kompetenscenter välfärdsteknik sammanställt om införande av digitala lås i ordinärt boende. Stödet bygger på beprövad erfarenhet från kommuner och ger användbar information till de kommuner som vill göra samma verksamhetsutveckling. Stöd och vägledning digitala lås

Frigör resurser och effektivisera administrationen genom automatisering 

Ordet automatisering för lätt tankarna till teknik och IT. Men automatisering kan skapa mycket nytta inom vård och omsorg, exempelvis genom att frigöra resurser och effektivisera administrativa processer. Kompetenscenter vill genom webbsändningar skapa en nyfikenhet inom området automatisering och vad det innebär för de som arbetar verksamhetsnära inom äldreomsorgen. På skr.se finns mer information samt möjlighet att se webbsändningar och anmäla sig till seminarium och workshop om just automatisering inom äldreomsorgen. Automatisering äldreomsorgen

Vi är Kompetenscenter välfärdsteknik 

Kompetenscentret består av samordnare, projektledare, kommunikatörer, administratör, konsulter i juridik, teknik och upphandling på SKR samt projektledare för de tio modellkommunerna. Här får du träffa två representanter för modellkommunerna. Kompetenscenter välfärdsteknik Helpdesk

Julpynt

Emma Hasselquist, administratör, SKR
– Som projektadministratör är min viktigaste uppgift att ge administrativt stöd till projektledarna. Jag håller ordning på anmälningar och utskick kring våra webbsändningar samt hjälper till att ge tekniskt stöd inför och under seminarier.

Gabrielle Floden

Gabriella Flodén, kommunikatör, SKR
Jag stöttar projektet med den övergripande kommunikationen på nationell nivå, exempelvis genom att paketera och sprida information kring våra gemensamma aktiviteter. Mitt arbete är både strategiskt och operativt. Bland annat arbetar jag med att ta fram kanaler och innehåll som hjälper våra medlemmar i kommunerna att verksamhetsutveckla äldreomsorgen med digitala lösningar. Jag koordinerar också ett nätverk med kommunikatörer från de tio modellkommunerna. I nätverket diskuterar vi frågor som rör vår gemensamma kommunikation. Kompetenscenter välfärdsteknik

Nyheter från modellkommunerna

Film om Eskilstunas utbildnings- och visningsmiljö
I Eskilstuna finns möjlighet för både invånare och medarbetare att se och prova olika former av digitala hjälpmedel i en utbildnings- och visningsmiljö. Se filmen med Camilla Ehrlund, utvecklare på vård- och omsorgsförvaltningen, där hon berättar och visar vad Stödet kan erbjuda. Se filmen om Stödet i Eskilstuna

Webbapp samlar kommunens volontäruppdrag

Webbapp samlar kommunens volontäruppdragFrivilligkraft möjliggör för Lundaborna att ge och ta emot hjälp kopplat till vardagssysslor. Lunds kommun har nu vidareutvecklat Frivilligkraft med en webbapp där medborgarna får en överblick över vilka uppdrag de kan engagera sig i. Vid frågor, kontakta [email protected]. Frivilligkraft i Lund

Motoriserade draglakan underlättar arbetet i Kramfors

Motoriserade draglakan underlättar arbetet i Kramfors
För att underlätta för både medarbetare och brukare när vändningar ska göras i sängen genomför Kramfors kommun en pilot på motoriserade draglakan. Fem så kallade superanvändare i personalen har varit med från början och instruerar nu sina medarbetare i hur lakanen används. Motoriserade draglakan i Kramfors

Eskilstuna kommun digitaliserar med stöd i forskning

Eskilstuna kommun digitaliserar med stöd i forskning
Som en av landets tio modellkommuner för digitalisering inom äldreomsorgen har Eskilstuna valt att basera utvecklingsarbetet på aktuell forskning. Digitaliseringen ska fungera ur teknisk, ekonomisk och demokratisk synvinkel – och vara till nytta för kommunens medborgare och medarbetare.
Lärande exempel om Eskilstuna

Nyheter från myndigheter och organisationer

Ny webbplats stöttar kommuner med digital inkludering
Webbplatsen digin.nu är framtagen för frågor och utmaningar kopplat till digital inkludering och tillgänglighet. Fokus ligger på information, inspiration och vägledning. De fyra myndigheterna som står bakom webbplatsen är Post- och telestyrelsen (PTS), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Myndigheten för delaktighet (MFD) och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Digin.nu för digital inkludering och tillgänglighet

Digitopia – utställning om dagens digitala utveckling 
I december lanserades utställningen Digitopia i Norrköping som handlar om frågor kopplade till den digitala utvecklingen i dagens samhälle. Utställningen tar upp ny teknik såsom artificiell intelligens, robotar, digitalisering och automatisering. Kompetenscenter har bidragit till utställningen med röster från informationsfilmen: Så kan välfärdsteknik bidra till ökad trygghet i äldreomsorgen Digitopia

Boktips: Hälso- och välfärdsteknik, vård i en föränderlig världHälso- och välfärdsteknik är en nyligen utgiven antologi med fokus på implementering och användning av hälso- och välfärdsteknik. Boken riktar sig till studenter, men också till yrkesverksamma som vill utveckla sina kunskaper inom området hälso- och välfärdsteknik. Christine Gustafsson, kvalitets- och utvecklingschef i Eskilstuna kommun, har bidragit till bokens innehåll.
Hälso- och välfärdsteknik – Vård i en föränderlig värld

Evenemang

Konsekvensbedömningar av välfärdsteknik - introduktion

Konsekvensbedömningar av välfärdsteknik – introduktion
Ett inspelat seminarium som riktar sig till kommunal äldreomsorg som ska inleda eller har påbörjat ett systematiskt arbete med konsekvensbedömningar enligt GDPR av välfärdsteknik. Seminariet är en introduktion till en uppföljande workshop.
Till anmälan konsekvensbedömningar

Automatisering inom äldreomsorgen - organisatoriska förutsättningar

Automatisering inom äldreomsorgen – organisatoriska förutsättningar
Inspelat seminarium om hur kommuner bygger upp en organisation för att strukturerat och kontinuerligt arbeta med automatisering av processer.
Seminariet riktar sig till kommunal äldreomsorg.
Till anmälan organisatoriska förutsättningar

Digitalt studiebesök i Kalmar

11 jan kl. 13.00 – 13.45
Digitalt studiebesök i Kalmar
Kalmar kommun visar hur de arbetar med välfärdsteknik på ett av sina korttidsboenden. Kan korttiden vara en språngbräda för att få ut mer välfärdsteknik till våra omsorgstagare? Under besöket kan deltagare ställa frågor till nyckelpersonerna i arbetet.
Sista anmälningsdag 9 jan

Automatisering inom äldreomsorgen - Processer i praktiken

25 jan eller 8 feb 2022
kl. 10.00 – 12.00
Automatisering inom äldreomsorgen – Processer i praktiken
Praktiskt arbete för att förbereda, välja ut och prioritera processer som lämpar sig för automatisering. När du anmäler dig får du tillgång till ett inspelat seminarium som förberedelse för denna workshop.
Sista anmälningsdag 23 januari
Sista anmälningsdag 6 feb

Kamera eller sensor vid digital tillsyn?

18 feb kl. 10.00 – 11.30
Kamera eller sensor vid digital tillsyn?
Ett seminarium om juridisk vägledning vid valet att använda kamera eller sensor vid digitala tillsyn inom äldreomsorgen. Det kommer även att finnas tid för frågestund.
Sista anmälningsdag 16 februari

Externa seminarier där Kompetenscenter medverkar

Externa seminarier där Kompetenscenter medverkar
Framtidens äldreomsorg 2022
Lösningar för offentlig sektor 2022

Kompetenscenter välfärdsteknik
– trygghet och självständighet livet ut!

Klicka på nedan länk om du vill bli direktprenumerant.
Prenumeration Nyhetsbrev Kompetenscenter välfärdsteknik

Redaktör
Gabriella Flodén
08-452 79 86 Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se