Trygghet och självständig, två kvinnor håller om varandrahet

Kompetenscenter Välfärdsteknik Nyhetsbrev #10

SKR på Socialchefsdagarna 2021 

Ska du till Socialchefsdagarna i Malmö 24–26 november? SKR och Kompetenscenter välfärdsteknik finns då på plats! Delta på våra seminarier eller besök oss i monter 31. Vi bjuder på intressanta samtal, kunskapsmaterial och andra godsaker för framtiden.

Kompetenscenter medverkar i seminariet “Hur bidrar Inera och SKR till digitalisering i socialtjänsten?” och arrangerar visning av den nya webbutbildningen om förändringsledning (torsdag 25 november kl. 13.15 – 13.45, lokal: K4, plan 2). SKR på Socialchefsdagarna

Nytt poddavsnitt om tjänstedesign 

Hur kan äldreomsorgen möta framtidens utmaningar och skapa nya och smartare samhällstjänster? Jo, genom att använda tjänstedesign och verktyget innovationsguiden som SKR tagit fram. I det femte avsnittet av Podden om välfärdsteknik samtalar Eva Sahlén (samordnare) med Ulrika Lundin (tjänstedesigner) och Elisabeth Kjellin (projektledare) på SKR om hur tjänstedesign kan hjälpa till att skapa nya tjänster och nya sätt att tänka för att lösa framtidens samhällsutmaningar. Lyssna på poddavsnittet om tjänstedesign

410 personer har genomfört webbutbildningen  

För en månad sedan lanserades webbutbildningen om förändringsledning som hjälper chefer och verksamhetsutvecklare inom vård och omsorg vid införandet av välfärdsteknik. Utbildningen innehåller evidensbaserad teori, konkreta exempel från verkligheten och en praktisk del med mallar och verktyg. Är du en av dem som gått utbildningen? Om inte, passa på att göra det eller tipsa andra! Förändringsledning välfärdsteknik

Vi är Kompetenscenter välfärdsteknik 

Kompetenscentret består av samordnare, projektledare, kommunikatörer, administratör, konsulter i juridik, teknik och upphandling på SKR samt projektledare för de tio modellkommunerna. Här får du träffa två representanter för modellkommunerna. Kompetenscenter välfärdsteknik Helpdesk

Manólis Nymark, jurist
– Jag stödjer Kompetenscentret i att uttolka lagstiftningen för att nyttiggöra välfärdsteknik i verksamheten. Utmaningarna är många och teknikutvecklingen ligger före lagstiftningen som då riskerar att bli en trång sektor för utveckling. I seminariet ”Får man använda kamera i äldreomsorgen” tar jag upp rättsliga förutsättningar för att använda kamera i den kommunala vården och omsorgen. Får man använda kamera i äldreomsorgen

Li Langemark, affärsrådgivare och Gustav Blomberg, upphandlingsjurist på ADDA AffärsConcept
– Vi arbetar med rådgivning och utbildning kopplade till inköp av välfärdsteknik. Vi hjälper bland annat till med stöd vid inköp av mobila trygghetslarm och rådgivning vid upphandling av läkemedelsautomater. Lyssna gärna på poddavsnittet om upphandling där vi berättar mer. Poddavsnitt om upphandling

Nyheter från modellkommunerna

Uddevalla visar upp välfärdsteknik i hemmiljö
Smarta lösningar genom välfärdsteknik skapar nya möjligheter till självständighet och trygghet i det egna hemmet. Därför visar Uddevalla kommun upp en inspirationsmiljö på aktivitetscentret Ryttaren. Där får besökarna tips på hjälpmedel som underlättar vardagen och möjlighet att lära känna kommunens välfärdstekniska lösningar såsom kameror för fjärrtillsyn, medicingivare och digitala lås. Inspirationsmiljön på Ryttaren

Nyheter från myndigheter och organisationer

Svenskarna och internet: Var femte pensionär använder inte internet alls
Enligt Internetstiftelsens senaste rapport använder de allra flesta i Sverige (det vill säga 9 av 10) internet dagligen, mestadels genom mobilen. Samtidigt använder var femte pensionär fortfarande inte internet överhuvudtaget, bland annat av oro för att bli lurade på nätet. De äldsta riskerar att hamna i eller lever i ett digitalt utanförskap.
Rapporten svenskarna och internet

Evenemang

30 nov kl. 13.00 – 13.45
Digitalt studiebesök i Borås
Ett digitalt studiebesök inriktat på de satsningar som gjorts i syfte att öka den digitala inkluderingen bland seniorer. Syftet med studiebesöket är att informera, inspirera och sprida kunskap till andra kommuner som befinner sig i liknande utvecklingsarbete.
Sista anmälningsdag 26 nov

1 dec – 25 apr 2022
Automatisering i äldreomsorgen – organisatoriska förutsättningar 
Ett inspelat seminarium för kommunal äldreomsorg som ska inleda eller påbörjat ett systematiskt arbete med automatisering. Seminariet är en introduktion till en uppföljande workshop. Automatisering i äldreomsorgen

1 dec – 27 jan 2022
Konsekvensbedömningar av välfärdsteknik 
Ett inspelat seminarium för kommunal äldreomsorg som ska inleda eller påbörjat ett systematiskt arbete med konsekvensbedömningar enligt GDPR av välfärdsteknik. Seminariet är en introduktion till en uppföljande workshop. Konsekvensbedömning av välfärdsteknik

9 dec kl. 9.30-11.00
Att införa digitala lås i ordinärt boende
Välkommen till ett seminarium om att införa digitala lås i ordinärt boende. Seminariet riktar sig till kommuner som inte infört digitala lås och kommuner som precis påbörjat ett införande. Sista anmälningsdag 7 december

Kompetenscenter välfärdsteknik
– trygghet och självständighet livet ut!

Klicka på nedan länk om du vill bli direktprenumerant.
Prenumeration Nyhetsbrev Kompetenscenter välfärdsteknik

Redaktör
Gabriella Flodén
08-452 79 86 Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se