webbutbildning om förändringsledning och välfärdsteknik

Kompetenscenter Välfärdsteknik Nyhetsbrev #9

Webbutbildning om förändringsledning och välfärdsteknik Är du chef, projektledare eller verksamhetsutvecklare i äldreomsorgen? Nu finns en kostnadsfri webbutbildning om förändringsledning vid införande av välfärdsteknik. Utbildningen kan göras i egen takt och ger guidning att leda förändring steg för steg. Det finns även en fördjupad del med mallar och metoder.
Utbildningen förändringsledning välfärdsteknik – hur gör man?

Omsorgen blir bättre med digitala lösningar 

Välfärdsteknik kan öka äldres trygghet och självständighet. Men för att införa tekniken krävs ändrade arbetssätt i äldreomsorgen. Det skriver Eva Sahlén, samordnare för Kompetenscenter välfärdsteknik, i ett inlägg på Socialtjänstbloggen. Om välfärdsteknik på Socialtjänstbloggen

Varför tycker kommuner att det är svårt med upphandling? 

I det fjärde avsnittet av Podden om välfärdsteknik intervjuas Gustav Blomberg, upphandlingsjurist och Li Langemark, affärsrådgivare på ADDA AffärsConcept om varför det är så svårt med upphandling. Lyssna på poddavsnitett om upphandling

Vi är Kompetenscenter välfärdsteknik 

Kompetenscentret består av samordnare, projektledare, kommunikatörer, administratör, konsulter i juridik, teknik och upphandling på SKR samt projektledare för de tio modellkommunerna. Här får du träffa två representanter för modellkommunerna. Kompetenscenter välfärdsteknik Helpdesk

Aina Bleikvassli, projektledare Övertorneå kommun– I en till ytan sett stor kommun med få invånare och en åldrande befolkning har vi under en längre tid försökt att hitta och tillämpa ny teknik och smarta lösningar. Vi har varit tidiga med att testa och införa distansöverbryggande teknik som exempelvis tillsynskameror nattetid i ordinarie hem. Modellkommunsprojektet möjliggör för oss att ta nästa steg som ska bidra till ökad trygghet och delaktighet för våra äldre. Digitalisiering – Övertorneå

Ulrika Olsson, projektledare Uddevalla kommun – Vi behöver ta hjälp av digitalisering och välfärdsteknik för att alla äldre ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv. Med smarta lösningar får vår personal också mer kvalitetstid med de äldre. Därför satsar vi i Uddevalla på automatisering av processer, digitala medicingivare och sensorer som upptäcker om äldre faller.  Välfärdsteknik – Uddevalla

Inspelade evenemang välfärdsteknik 

Kompetenscenter välfärdsteknik sänder en serie seminarium där varje avsnitt har fokus på en särskild välfärdsteknisk tjänst. Serien är indelad i olika steg och anpassad utifrån de lägen som kommunerna befinner sig i. Senaste seminariet handlade om hur kommuner på olika sätt kan påbörja arbetet med automatisering. Vad innebär automatisering och vad behöver göras inom äldreomsorgen för att kunna automatisera de administrativa processerna?
Inspelade evenemang

Besök oss på Socialchefsdagarna 24-26 november 

Kompetenscenter deltar på Socialchefsdagarna (i monter 31) och i seminariet “Hur bidrar Inera och SKR till digitalisering i socialtjänsten?”. På seminariet berättar representanter från SKR och Inera om hur SKR-koncernen tillsammans arbetar med kommunernas socialtjänst för att underlätta en digital transformation. SKR Kompetenscenter utgör en del i det stödet. 
Socialchefsdagarna

261 kommuner har sökt stimulansmedel  

Nu har 90 procent (det vill säga 261) av kommunerna ansökt om stimulansmedel. Om din kommun tillhör de som inte hunnit söka, passa på att rekvirera medlen innan den 1 december! Kom ihåg att även under 2022 kommer möjligheten till nya stimulansmedel att finnas – så planera ett utvecklingsarbete för båda åren.
Kammarkollegiet statsbidrag till kommuner 2021

Nyheter från modellkommunerna

Forskning om välfärdsteknik – Eskilstuna
Mälardalens högskola har under fyra år bedrivit forskning om implementering av välfärdsteknik i organisationer. Nu kan du ta del av resultatet som presenterades på slutkonferensen 7 oktober. HV3D slutkonferens

Digital livsberättargrupp för seniorer blev succé – Uddevalla Under våren 2021 startades i Uddevalla kommun en digital livsberättargrupp som riktade sig till seniorer. Syftet var att öka den digitala delaktigheten och höja deltagarnas livskvalitet. Hör vad Inga 88 år, Leif 73 år, Roger 75 år och Gun 82 år tycker om livsberättargruppen.
Digital livsberättargrupp

Mer information om digitala studiebesöket i Karlstad
Missade du det digitala studiebesöket i Karlstad den 5 oktober? Du kanske deltog i studiebesöket och har frågor eller vill veta mer om digitaliseringen av äldreomsorgen i Karlstads kommun? Då ska du höra av dig till utvecklingschef Marie Johansson på telefonnummer 054-540 55 56 eller via [email protected]. Marie berättar gärna mer!

Evenemang

28 okt kl. 13.00 – 16.00
Utvärdering genomförd, men hur kan en bra handlingsplan skapas?En workshop som utgår från LIKA socialtjänst. Lär dig hur du använder och prioriterar bland åtgärdsförslag för att skapa din kommuns handlingsplan för systematisk utveckling av digitaliseringsarbetet. Sista anmälningsdag 25 oktober

17 nov kl. 10.00-11.00
Låt behoven styra tekniken
Ett inspirationsseminarium om att införa välfärdsteknik med användaren i centrum. Hur kan man kan utgå från behov och involvera användare?
Sista anmälningsdag 15 november

9 dec kl. 9.30-11.00
Att införa digitala lås i ordinärt boende
Välkommen till ett seminarium om att införa digitala lås i ordinärt boende. Seminariet riktar sig till kommuner som inte infört digitala lås och kommuner som precis påbörjat ett införande.
Sista anmälningsdag 7 december

Kompetenscenter välfärdsteknik
– trygghet och självständighet livet ut!

Klicka på nedan länk om du vill bli direktprenumerant.
Prenumeration Nyhetsbrev Kompetenscenter välfärdsteknik

Redaktör
Gabriella Flodén
08-452 79 86 Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se