SKR personal i Kompetenscentret

Kontakta Kompetenscenter välfärdsteknik

SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik stöttar alla kommuner vid implementering av digital teknik i kommunalt finansierad äldreomsorg. Har du frågor eller funderingar kontakta oss via formuläret.

Kompetenscentret består av samordnare, projektledare, kommunikatör, administratör, konsulter i juridik, teknik och upphandling samt representanter för de tio modellkommunerna.