Många blommor blommar - alla behövs

Kraftsamling psykisk hälsa

Kraftsamlingen psykisk hälsas utgångspunkt är att psykisk hälsa berör alla, och att lösningar därför måste vara breda och tvärsektoriella. Kraftsamlingen är öppen för medverkan för alla aktörer – offentliga, privata och från civilsamhället. Under ”Delta i kraftsamlingen” kan du läsa mer om hur du och din organisation kan delta.

Kraftsamling för psykisk hälsa arbetar inom tre arbetsområden: Ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadsätt Individer rustade för att nå sin fulla potential och välmående Hållbara stöd till de som behöver

Dessa arbetsområden speglar Kraftsamlingens övergripande inriktning om ett brett och tvärsektoriellt arbete, som inkluderar frågor om såväl samhällsplanering och levnadsvillkor, generella förebyggande och främjande insatser, som stöd och hjälp till de mest behövande.

SKR samlar tips om stöd för psykisk hälsa i kristid

I kristider finns stor risk för ökad psykisk ohälsa som exempelvis oro, ångest och självmordstankar. Detta möter många invånare och inte minst de som jobbar i socialtjänsten, skolan och hälso- och sjukvården. SKR har nu tagit fram en omfattande samling råd och länkar till olika former av stöd. Samlingen har arbetats fram tillsammans med ett hundratal organisationer, myndigheter, kommuner och regioner. Insamlingen fortsätter genom olika samordningsmöten för att gemensamt identifiera fortsatta behov av stöd och olika initiativ för att möta behoven. Stödlista: Psykisk hälsa i kristid