Kramfors gymnasieskolor inför ny digital kuratorstjänst

Kramfors gymnasieskolor inför ny digital kuratorstjänst

Kramfors gymnasieskolor har under snart ett decennium varit pionjär inom digitaliseringen av svenska skolan. Genom att använda digitala verktyg som på allvar ändrar beteenden, ger ökad tillgänglighet och större möjligheter till medborgarservice har skolorna lyckats bibehålla god kvalité i sin verksamhet.

Nu tar skolorna nästa steg och inför en digital kuratorstjänst.

Med hjälp av den nya digitala tjänsten ska elever komma i kontakt med en kurator via sin dator, mobil eller surfplatta. Det går att chatta, eller samtala via ljud och bild, på ett sätt som unga är vana vid idag.

Elevhälsa i förändringAtt erbjuda digitala tjänster som på ett bättre sätt möter den nya generationen på deras arena är ett viktigt arbetssätt för gymnasieskolan.

– Tiden när endast fler människor räckte för att få arbetsuppgifterna utförda är över. Idag krävs helt andra möjligheter till tillgänglighet och individualisering för att medborgaren ska få ta del av den välfärdsservice den har rätt till, säger Peyman Vahedi, rektor på yrkes- och introduktionsprogrammen på Ådalsskolan samt gymnasiesärskolan i Kramfors kommun.

Snabb kontakt med utbildad personal
Tjänsten kommer att ha öppet klockan 07-17 under vardagarna och erbjuder en maximal väntetid på 60 minuter till utbildad kurator. Samtalet genomförs med hänsyn taget till sekretess. Akuta ärenden hanteras enligt den rutin som är satt inom kommunens organisation och dokumenteras på sedvanligt sätt.

– Vi som har många elever från andra kommuner och ser fördelar med att öka tillgängligheten i servicen, till exempel finns möjlighet att i förekommande fall återkoppla till hemkommunen. Vi tar ett mycket viktigt steg i den fortsatta digitala utvecklingen och förstärkningen av elevhälsan, berättar Ylva Hardeson, rektor på Ådalsskolans studieförberedande program och Räddningsgymnasiet.