Kramfors Modellkommun välfärdsteknik

Kramfors påverkar morgondagens välfärd – SKR modellkommun

Se Kramfors presentation om sig och sitt arbete med verksamhetsutveckling av sin äldreomsorg genom digitala lösningar i filmserien med SKRs tio modellkommun Som modellkommun ingår Kramfors i det Kompetenscenter som bildats för att stödja Sveriges övriga kommuner när det gäller teknik, kvalitet och effektivitet med de äldre i fokus

Kramfors kommun har under lång tid arbetat med förändrade arbetssätt, oavsett om det varit med stöd av digitalisering eller inte. Digitalisering och bidrar till fler verktyg att använda i förändringsarbetet. Utöver att dela med sig av sina erfarenheter ska Kramfors som modellkommun genomföra ytterligare digitala lösningar för att generera kunskap och erfarenhet som ska komma hela landet till del. I filmen berättar David Wiklund vad vi redan gjort och vad som är på gång den närmaste tiden.

  • Vi är stolta över att vara en modellkommun och ser väldigt mycket fram emot att dela med oss och samverka med andra kommuner över hela vårt långa land, säger David Wiklund verksamhetsutvecklare.
David Wiklund berättar vad Kramfors gjort och vad som är på gång den närmaste tiden.