skärmdump från DIGGs webbsida om nyttorealisering

Kunskap om Nyttorealisering på DIGGs webb

Genomförandet av en investering ska vägas mot den nytta som fås av investeringen. Detta gäller även it-investeringar. På DIGGs webb finns det finns modeller, vägledningar och rutiner för att arbeta med nyttorealisering som stöd för att arbeta på ett systematiskt arbetssätt och för att skapa bättre underlag inför investeringsbeslut.

DIGG samordnar det nationella nätverket för nyttorealisering som syftar till att vara ett forum för informations och erfarenhetsutbyte. En plattform för inspiration, hitta vägar framåt och ta del av hur andra organisationer har löst sina problem. Något som kan öka den egna organisationens mognadsgrad i nyttorealisering och tillämpningen. Nätverket är öppet för alla anställda inom offentlig sektor.