E-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten på kunskapguiden

Kunskapsguiden – en källa av information

Kunskapsguiden vänder sig till den som arbetar inom socialtjänsten, vård och omsorg. Där publiceras kvalitetssäkrad kunskap från Socialstyrelsen andra myndigheter och aktörer som kan ge stöd och vägledning inom hela socialtjänstens och hälso-  och sjukvårdens verksamhetsområde.  

Webbutbildningen E-Hälsa och Välfärdsteknik uppdaterades i april i år. Utbildningen ger dig som arbetar inom socialtjänsten ökad kunskap om vad e-hälsa och välfärdsteknik är. Du får kunskap om vilken nytta det leder till i verksamheterna och vilka verktyg du kan använda och förutsättningarna för att arbeta med digitalisering.  

Den som går utbildningen får övergripande kunskap om: 

  • vad e-hälsa och välfärdsteknik är 
  • nyttan som e-hälsa och välfärdsteknik kan ge 
  • vilka förutsättningar som behövs för att digitalisera 
  • lokalt, regionalt och nationellt ansvar samt roller inom e-hälsa 
  • verktyg för att arbeta med e-hälsa 

Du kan  prenumerera på deras nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad vilka nyheter som publiceras på Kunskapsguiden.