Smart telefon med Nollvision undernärings appen

Kunskapsstöd och e-tjänst för att motverka undernäring

Undernäring försvårar bland annat tillfrisknandet vid sjukdom och omkring 30 procent av alla personer över 70 år riskerar att bli undernärda enligt Socialstyrelsen. Nu har de tagit fram ett kunskapsstöd för att förebygga och behandla undernäring. Här finns stöd för arbete mot undernäring, vilka rutiner man behöver ha för att förebygga och behandla, etiska överväganden som behöver göras med patienter och enskilda och även relevanta lagar och föreskrifter på området.

Här hittar du kunskapsstödet.

I Stockholms stads arbete kring Nollvision undernäring har de tagit fram en e-tjänst för att förenkla arbetet för medarbetare och anhöriga inom vården och omsorgen av äldre. E-tjänsten är fylld av tips, recept och bilder och ska fungera som ett tillgängligt stöd för att förebygga och minska undernäring bland äldre personer.

Här hittar du e-tjänsten på Stockholms stads hemsida. Här kan du läsa en artikel om tjänsten och hur man vill utveckla den.

Utvecklingen av Nollvision undernäring har genomförts av Enskede-Årsta-Vantörs stadsdel tillsammans med avdelningen för Digital utveckling, dietistnätverket i Stockholms stad, Äldreförvaltningen, Äldrecentrum och Demenscentrum.​