Region Skåne förbättringskunskap

Kvalitetsutveckling i Region Skåne

Kvalitetsutveckling

Här hittar du information om hur du kan stödja din verksamhet i förbättringsarbete. Detta kan ske i form av skräddarsydda eller löpande förbättringsprogram och/eller enskilda insatser från Enheten för kvalitetsutveckling och produktionsstyrning. Region Skåne har samlat och delar med sig verktyg, tips och berättelser fulla med erfaenheter.

Förbättringskunskap

Förbättringskunskap kan beskrivas som “kunskapen om hur vi minskar gapet mellan det vi vet och det vi gör”. Central utgångspunkt är ett förbättringsarbete som drivs systematiskt och kontinuerligt ur ett patientperspektiv.