Kvinnlig representation en av nycklarna inom digital omställning

Kvinnlig representation en av nycklarna inom digital omställning | RISE

Digitaliseringens pionjärer var kvinnor. Historiens första datoralgoritm skrevs av grevinnan av Lovelace. I dag domineras tech-branschen av män. Hur blev det så och vad kan man göra åt det? I dag lanseras boken Felkod kvinna som visar vad som händer när kvinnor saknas i den digitala utvecklingen.

– Idén till denna bok föddes ur en frustration. Många känner till Elon Musk och Steve Jobs men vem har ens hört talas om Elsa-Karin Boestad-Nilsson? I dag är det männen som har ledande roller inom tech – så har det ju inte alltid sett ut. Antologi är mer än bara en samling av kapitel: det är en röst för förändring i strävan efter en feministisk digitalisering, säger Ann-Therése Enarsson, initiativtagare och medförfattare till boken.

Felkod kvinna delar sju kvinnor från olika delar i samhället sina insikter om varför det är viktigt med en bred representation i den digitala revolutionen. Boken beskriver hur underrepresenterade kvinnor är i tech-branschen – i arbetsstyrkan, på ledningspositioner, på universitetsutbildningarna och hos investerarna.

Författarna belyser ämnet ur olika perspektiv: att kvinnlig kompetens inte utnyttjas inom digital innovation. Sjukvården är kvinnodominerad men använder digitala lösningar utvecklade av män. Kvinnor måste vara delaktiga i att utforma de system som används. Inom cybersäkerhet rekryteras lågpresterande män slentrianmässigt. Nördiga miljöer med Star Trek-affischer har visat sig vara avskräckande för unga tjejer. Det finns ett behov av inkluderande företagskultur med tydliga kvinnliga förebilder.

– Bilindustrin, som ett exempel, arbetar med att ställa om till ökad hållbarhet och ökad cirkularitet och för att kunna möta det förändrade kompetensbehov som uppstår, genom exempelvis digitaliseringen, behöver kulturen förändras och nya synsätt behöver komma fram. Sverige är jättebra på många sätt men vi är generellt sätt dåliga på kultur; att ta hand om varandra och att stötta varandra. Men däremot är vi väldigt bra på innovation och på förändring. Mitt kapitel i Felkod kvinna beskriver tre byggstenar som kan göra digitalisering mer framgångsrik och inkluderande: innovativ kultur, små steg och långsiktig strategi, säger Sandra Mattsson, senior forskare på RISE.

Skribenter i boken:

Anne-Marie Eklund Löwinder, IT-säkerhetsexpert 
Anna-Karin Edstedt Bonamy, vd, Doctrin
Ann-Therése Enarsson, vd, Futurion
Dora Palfi, vd, Imagi
Ebtisam Mohammedsalih, Årets IT-tjej 2019
Katarina Blomkvist, forskare, Uppsala universitet 
Sandra Mattsson, senior forskare, RISE

För mer information, kontakta:

Sandra Mattsson, senior forskare, RISE
[email protected], 010-228 47 62