Vi har ingått ett partnerskap för att stödja omställningen till en Nära vård

Lägesrapport efter ett år med Hälsolabb

Experio Lab, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads Universitet, design vid Linköpings Universitet och Helsingborgs stad ingick våren 2020 ett partnerskap för att stödja omställningen till en Nära vård. Hälsolabb – en arena för lärande och experimenterande som ska stödja omställningen till Nära vård.

Nu har det gått ett år och Hälsolabb har nu publicerat en lägesrapport för Hälsolabbs första år.

Arbetet med Hälsolabb har pågått i ett år och även om det är för tidigt för att dra några tydliga slutsatser så presenterar Arbetsgruppen några initiala reflektioner kring det arbete som bedrivits, vilka finns att läsa i lägesrapporten.

  • Att utgå från patienters, brukares och invånares berättelser och erfarenheter har skapat energi och engagemang, och fungerat väl som en samlande kraft för utvecklingsarbete med flera olika aktörer kring komplexa utmaningar.
  • Hälsolabb som nationellt projekt med SKR och akademin som partners, och samarbete med den statliga Samsjuklighetsutredningen, har hjälpt till att öppna dörrar och att legitimera ett utforskande och användarcentrerat arbete i regioner och kommuner. Exempelvis får lokala eldsjälar draghjälp och mandat av att bli associerade med nationella aktörer.
  • I samarbetet med Samsjuklighetsutredningen har micronivån (patienter, brukare, anhöriga och medarbetar från verksamheterna) samt mesonivån (chefer och ledare i kommuner och regioner) fått ta plats i en process som vanligtvis bedrivs på macronivån. I arbetet med att ta fram ny lagstiftning har många röster som oftast inte är inkluderade fått ta plats och påverkat riktningen på utredningens arbete. På så sätt har arbetet bidragit till att många olika krafter och perspektiv samlats kring en gemensam utmaning.

I rapporten inkluderas också tips och medskick till de som är intresserade av att starta upp ett användarcentrerat utvecklingsarbete.

Läs mer i lägesrapporten Hälsolabb – en arena för lärande och experimenterande i omställningen till Nära vård

Ett år med Hälsolabb. Vad har vi lärt oss? Webbseminarium inspelat 210426