Läkemedelsautomat bidrar till självständigt liv

Läkemedelsautomat bidrar till självständigt liv   » Vårt Göteborg (vartgoteborg.se)

Göteborgs Stad testar under vintern läkemedelsautomater i södra skärgården för personer som behöver hjälp med att ta sin medicin.

– Många är positiva och menar att de har blivit friare och kan bestämma mer över sin vardag, berättar Jenny Zander, sjuksköterska inom hälso- och sjukvården i Göteborgs Stad.

– Målgruppen är främst seniorer som har hemtjänst eller kommunal hälso- och sjukvård, fortsätter hon.

Ställde ut tio automater

Strax före jul började utrullningen av läkemedelsautomaterna på Styrsö och Brännö. För Jennys del var det ett speciellt ögonblick. Hon blev den första sjuksköterskan i Göteborg som förskrev en läkemedelsautomat.

– Vi ställde ut tio läkemedelsautomater, de flesta som fick den är personer som bor hemma och har kommunal hälso- och sjukvård. Automaten öppnas när det är dags att ta medicinen och i samband med det låter och blinkar den, berättar Jenny.

För att kunna få en läkemedelsautomat så finns det kriterier som måste vara uppfyllda.

– Läkaren måste skriva ett läkemedelsövertag, det vill säga att du behöver hjälp med att ta din medicin. Du behöver dosförpackade läkemedel, men också ha kommunal hälso- och sjukvård, hemtjänst eller bo på ett vård- och omsorgsboende, förklarar Jenny.

Kan skicka påminnelser till mobilen

Läkemedelsautomaten passar många men inte alla.

– Du måste förstå och kunna hantera automaten. Hemtjänsten är med de två första veckorna för att se att allting fungerar och att du tar dina mediciner, säger Jenny.

Det finns flera fördelar med läkemedelsautomat menar Jenny.

– Ibland har du fyra läkemedelsbesök per dag, och då behöver du vara hemma och redo för besöken. Om du ska resa bort kan du antingen ta med dig automaten eller så kan vi programmera så att automaten ger dig läkemedel för en helg. Automaten kan även skicka påminnelser till din mobil när det är dags att ta medicinen som du tagit med dig, säger Jenny.

Många gånger kan det vara svårt för personalen att komma på exakta tider.

– För dem som behöver läkemedel på bestämda tider är läkemedelsautomaten en bra lösning. Om du har Parkinsons sjukdom är det viktigt att du tar medicinen när du ska, säger Jenny.

Krav på god hantering av läkemedel

Studier visar också att läkemedelsautomater har bra följsamhet berättar Jenny.

– Med det menar jag att du tar rätt medicin och när du ska ta den. Och i takt med att allt fler blir äldre ökar också konsumtionen av läkemedel. Det ställer krav på en god hantering av läkemedel vilket läkemedelsautomaten kan hjälpa till med, säger Jenny.

Cornelia Moseid är utvecklingsledare digitalisering på äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Hon menar att tekniken är trygg men att det behövs rutiner och beslut för hanteringen av läkemedelsautomater.

– I stort handlar det om ett förändrat arbetssätt, där målet är att alla involverade ska känna sig trygga och välinformerade. Men vi undersöker också för vem eller vilka som läkemedelsautomaten passar. Vi måste ha goda rutiner för att säkerställa att du verkligen tar din medicin, säger Cornelia.

Samverkan inom digitalisering i regionen

Både Jenny och Cornelia ser piloten med läkemedelsautomater som ett gott exempel på samverkan.

– Göteborgs Stad är en av 47 kommuner i Västra Götalandsregionen som deltar i projektet Digitala hjälpmedel i samverkan, säger Jenny.

– Vi blev tillfrågade att vara med som pilotkommun vilket vi tackade ja till. Västra Götalandsregionen driver samverkan och fokuserar på upphandlingar, vilket underlättar för kommunerna. Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen hyr läkemedelsautomaterna från Hjälpmedelscentralen i Västra Götalandsregionen, säger Cornelia.

Digitaliseringen är inget mål i sig men ett bra verktyg för att kunna utveckla verksamheter.

– Digitaliseringen kan hjälpa oss med smarta lösningar och verktyg. Läkemedelsautomaten är ett bra exempel på detta. Den är också användarvänlig, du kan varken trycka för tidigt eller fel, säger Cornelia.