Läkemedelsautomater och juridiken

Läkemedelsautomater och juridiken | SKR

Välkommen till seminarium den 19 april som handlar om SKR:s vägledning om de juridiska aspekterna vid användning av läkemedelsautomater i kommunal vård och omsorg.

Allt fler kommuner ser nyttan av att införa läkemedelsautomater som ett stöd för enskilda i kommunal vård och omsorg att självständigt kunna ta sina läkemedel. SKR Kompetenscenter välfärdsteknik har nu reviderat en tidigare publicerad vägledning rörande de juridiska aspekterna för användningen av läkemedelsautomater i kommunal vård och omsorg.

Vägledningen uppmärksammar inom vilket lagrum läkemedelsautomater ska tilldelas enskilda samt andra frågor av betydelse i sammanhanget, såsom övertagande av ansvar av läkemedelshanteringen, överlämnande och administrering, delegering och rutiner för användning av automater både genom förskrivning eller som stöd i verksamheten.

För anmälan och mer information, klicka på ovan länk.