Digitala Linköping moderator Therese Naele verksamhetsutvecklare kommunledningsförvaltningen

Låne-iPads till hemtjänsten för att bryta isolering

Digitala Linköping är de forum och arenor i Linköping som diskuterar digitalisering och utvecklar idéer inom digitalisering. Digitala Linköping vill inspirera den som arbetar med digitalisering eller verksamhetsutveckling i någon form, både inom Linköpings kommun och hos andra aktörer.

Under en av de inspirationsluncher som Linköping arrangerar för att öka kunskapen om den digitala utvecklingen i kommunen omvärlden. Under ledning av teamet bakom podden “Linköpings digitala elefant” presenteras en del av det arbete som gjorts för att möta de behov som uppstått på grund av Coronakrisen. Följande punkter lyfts under inspirationen:

  • Virusfri tillsyn på annat sätt genom kameror (Eva Broman och Hanna Pettersson),  
  • Distansundervisning på kulturskolan (Martin Olsson)  
  • Låne-iPads till hemtjänsten för att bryta isolering hos äldre (Joakim Jederström) (19.15-29.23 in i inspelningen)  
  • Krisrekryteringscenter för snabb massrekryting och digital referenstagning (Jennifer Wiktander) 
Inspirationslunch Digitala Linköping