Externa länkar

Det finns många goda initiativ och organisationer som tagit fram material till vård, omsorg och socialtjänsten. Det är allt från myndigheter och organisationer till sociala grupper som delar sina erfarenheter

Här tipsar RISE om relevanta länkar för stöd, inspiration och guidning i arbetet med att förändra hur delar av service, insatser och tjänster förändras från analogt och fysiskt till digitalt och på distans. Innehållet tar våra publiceringsansvariga fram och granskar utifrån dialog och relation med målgrupper och mottagare. Vi publicerar löpande och utifrån våra framtagna kriterier för budskap, avsändare och syfte.