Lansering av erbjudande inom Handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering

Lansering av erbjudande inom Handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering | SKR

Kommunerna har tillsammans prioriterat sex initiativen inom den strategiska agendan Handslag för digitalisering. På detta lanseringsseminarium har kommuner möjlighet att ställa frågor om initiativen som skickas ut till kommunerna som erbjudanden den 12 juni 2024.

  • Datum: 19 juni 2024
  • Tid: 8.30 – 12.00
  • Plats: Digitalt
  • Kostnad: Kostnadsfritt men en anmälan krävs.
  • Sista anmälningsdag: 18 juni 2024

Anmäl dig

Det är samma anmälan till hela lanseringsseminariet, men det går bra att endast delta på den agendapunkt som är av intresse.

Innehåll

Sveriges kommuner har enats om en strategisk agenda – ett handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering. SKR, Adda och Inera har lett arbetet tillsammans. Till handslaget finns en handlingsplan som presenterar 13 konkreta initiativ. Den 12 juni 2024 lanseras de sex första initiativen som ett erbjudande.

Målgrupp

Förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner som är intresserad av erbjudandet och intiativen.

Program

08:30-08:45 Inledning av SKR-koncernens portföljkontor

08:45-09:15 Initiativet Nationell identitet- och behörighetsfederation

09:20-09:50 Initiativet Säker Digital Kommunikation (SDK)

10:00-10:30 Initiativet Välfärdsteknik

10:35-11:05 Initiativet Digital post

11:10-11:40 Initiativet Gemensam informationsförsörjning (GIF) ekonomiskt bistånd

11:40-12:00 Öppen frågestund och nästa steg

Medverkande

Seminariet arrangeras av portföljkontoret för Handslaget vid SKR, Adda och Inera.