Lärandeveckan utvecklar både dig och organisationen

Lärandeveckan – Skellefteå kommun (skelleftea.se)

Under vecka 46 genomfördes Lärandeveckan i Skellefteå kommun. Varje dag erbjöds en kort digital föreläsning om ett högaktuellt ämne, och detta år låg fokus specifikt på lärandet i arbetslivet.

I samarbete med RISE (Research Institutes of Sweden) erbjöd Skellefteå kommun sina anställda ett utbud av 45-minuters föreläsningar om aktuella ämnen, ex framtidens kompetensbehov, effektlogik och AI.

Lärandeveckan utgjorde en del av forskningssamarbetet med RISE där man utforskade en lärande organisation. Den tjänade också som en del av ledarutvecklingen och kompletterade chefsmötena. Föreläsningarna var emellertid inte enbart avsedda för chefer; de var öppna för alla medarbetare inom kommunen och kommunkoncernen. Det inkluderade även personer som ännu inte arbetade hos oss, men som ändå ville delta i vår läranderesa och utvecklas tillsammans med oss.

Du var välkommen att ta del av detta utbud.