Blerina presenterar Kumla kommuns bidrag till Lätt att sprida priset som fick ett hedersomnämnande

Lätt att sprida prisets hedersomnämnande

Lätt att sprida prisets hedersomnämnande gick till Bildstöd för att öka barns delaktighet inom socialtjänsten. Kumla kommun har tagit fram ett bildstöd med syfte att skapa en bättre dialog, öka barns inflytande och förenkla för barn som möter socialtjänsten att förstå processen.

Ett enkelt bildstöd som på ett pedagogiskt och lekfullt sätt beskriver socialtjänstens utredningsprocess på en övergripande nivå. Syftet med bildstödet är att hjälpa barn att få ökad förståelse för socialtjänsten, men också för sin unika situation och utredning.

Blerina i Kumla kommun berättar om bildstödet

Läs mer om stödet på Kumla kommuns webb