Lätt mobil röntgen tar vården hem till äldre. Röntgenutrustningen är så liten och lätt att den utan problem kan bäras hela vägen fram till patientens lägenhet.

Lätt mobil röntgen tar vården hem till äldre

Sahlgrenska universitetssjukhuset inlett ett pilotprojekt med mobil röntgen som inledningsvis fokuserar på just höftfrakturer. Mobil röntgen används redan på flera andra håll i landet — men projektet är unikt på andra sätt. Röntgenutrustningen först i sitt slag i Sverige. Den består av en 3,5 kilo tung kamera med stativ samt en bildplatta och dator där bilderna processas. En lättviktig och handhållen mobil röntgenutrustning ska göra att äldre slipper påfrestande resor till akuten. Röntgensjuksköterskan Tony Jurkiewicz leder projektet på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

När ett äldreboende larmar om en misstänkt höftfraktur tillkallas både ambulans och den mobila röntgenenheten. Efter undersökningen skickas bilderna omgående via nätet till röntgensystemet och granskas av en radiolog. Svaret kommer relativt fort, därefter fattas beslut om patienten ska fortsätta vårdas i hemmet eller inte. Läs mer om Lätt mobil röntgen i Vårdfokus