Leva livet med teknikens möjlighet

Leva livet med teknikens möjlighet

Skellefteå kommuns vård- och omsorgsavdelning arbetar aktivt med kompetensutveckling och har skapat ett lärcentra för medarbetare, studenter, och praktikanter. Syftet var att skapa en lärmiljö för bästa möjliga kunskapsutveckling där hjärna, hjärta, och hand stimuleras samtidigt. Läs mer om Skellefteås erfarenheter här.

De viktigaste slutsatserna

Samarbete och snabb leverans

Projektet har präglats av samarbete och skapande tillsammans. I projektgruppen har det funnits representanter från samtliga professioner men också pedagogisk expertis. Projektet har ständigt återkopplats till ledning och fackliga representanter och information om projektet har kommunicerats löpande i hela organisationen. God, tillåtande projektledning har gett möjlighet till kreativa diskussioner där alla fått komma till tals. Titlarna har lagts åt sidan vilket skapar helhetslösningar som är relevanta för alla.

Projektet har fokuserat på att leverera snabbt, i linje med tidsplan och det har funnits en tillit till projektledare och projektgrupp. Styrgrupp har definierat leveransobjekt och projektgruppen har själv tagit fram färdplan och fattat operativa beslut efter ramar i projektplan och budget. Rätt beslut har fattats snabbt av rätt personer. Operativa projektresurser som fokuserar på det praktiska såsom beställningar av hantverkare, inköp av utrustning, möblemang, montering, och dialog med fastighetsägare och intressenter.

Praktik före teori

I uppbyggnaden av Lärcentra, och utbildningskoncept har fokus varit verksamhetens och framförallt medarbetarnas behov. Syftet har varit att hitta lösningar, och utbildningskoncept som syftar till kontinuerligt lärande av det som görs varje dag och det medarbetarna behöver kunna varje dag. Fokus har varit på det vardagliga men också skapat utrymme för det specifika.

I projektet har handledare engagerats i Lärcentras uppbyggnad och de nya utbildningskoncepten såsom praktiska lärboxar som kombineras med praktisk eller teoretisk utbildning på plats eller distans. Handledarorganisations engagemang är det som skapar driv, efterfrågan och kontinuerlig utveckling i relation till verksamhetens behov – behov som förändras löpande och kräver dynamisk utveckling av lärande.

Det har funnits en tydlig målbild och satsning. Lärcentra ska vara så bra och attraktiv att tjänsterna ska kunna säljas på en privat marknad, detta genom professionella genomtänkta tjänster, och en uppseendeväckande miljö som visar nytt och gammalt, analogt och digitalt i en härlig blandning.

Erfarenheter och berättelser från verksamheter i Skellefteå kommun

Här hittar du inspirerande berättelser som gör livet med digitalisering enklare, arbetsdagen tryggare – och livsresan för många olika invånare i samhället mer meningsfull och självständig. I Skellefteå sker utvecklingen inom vård, omsorg och stöd med riktningen digitalt först och med individer som Anna, Simon, Helga, Ragnar, Kim och Robin i fokus.

Mer om SKRs modellkommuner hittar du här