Linköping flåsar framtiden i nacken

Linköping flåsar framtiden i nacken – linkoping.se

Linköping har länge haft en förkärlek för teknik och innovation. Det är en del av stadens profil och kärna. Det finns också en genuin uppfattning att Linköping är en av de städer som tagit sig långt inom digitalisering. Men vad är då digitalisering, hur påverkar det medarbetaren och kommuninvånaren och vart vill vi i framtiden?

Mer än tekniska lösningar

Många förknippar digitalisering med tekniska lösningar. Det är till viss del helt riktigt men det handlar först och främst om utveckling. För enligt digitaliseringschef Petter Brusling är digitalisering just samma sak som verksamhetsutveckling fast med stöd av IT. Det är utveckling i sig som är i fokus, digitalisering är blott ett av de verktyg vi kan använda för att komma framåt.

– Digitala verktyg kan hjälpa oss att utveckla arbetssätt, men det viktigaste är att kartlägga vilka behov som finns. Vart är vi på väg och vad behöver vi för att ta oss dit? Därför måste vi fundera på vilken effekt vi vill uppnå och vilka digitala verktyg och tekniker vi kan använda oss av för att nå dit. Verksamhetsutveckling är grunden, säger Petter Brusling.

Digital i det privata

Digitalisering kan dock låta skrämmande för den som inte är fullt insatt. I det privata är många av oss otroligt digitala, oavsett yrkesroll. Förutsättningarna finns där men att digitalisera sig själv genom vardagen är inte målet.

Digitaliseringen som sker inom Linköpings kommun handlar snarare om att skapa bättre förutsättningar för våra medarbetare att utföra sitt jobb, genom att minimera administration och arbetsuppgifter som inte skapar värde och på så vis frigöra tid för att exempelvis få mer tid med brukare, elever eller sina medarbetare.

– Vi står inför stora kompetensförsörjningsutmaningar. Färre personer ska ta hand om fler. Så ser verkligheten ut i hela Sverige. I många yrkesgrupper har vi inte möjlighet att rekrytera då kompetensen inte finns, där måste vi hjälpas åt att utmana dagens arbetssätt och hitta smarta lösningar för att klara av vårt uppdrag. Digitalisering är en jätteviktig del i det, säger Petter.

Läs hela artikeln genom att klicka via ovan länk.