Livesänd tematräff om äldres behov av digitala verktyg och tjänster under coronapandemin 4 november kl. 9.00

Länk till livesändningen publiceras strax innan nätverksträffen på www.pts.se/brytisoleringen

Mellan november 2020 och mars 2021 kommer PTS arrangera tre digitala tematräffar inom uppdraget Bryt isoleringen. Det är ett regeringsuppdrag som kommit i spåren av coronapandemin och syftet är att underlätta för äldre att använda digitala verktyg och tjänster för kommunikation och vardagsbehov.

Den första nätverksträffen arrangeras 4 november och har extra fokus på behov.
Temat är ”Hur ser behovet av digitala tjänster och verktyg ut för äldre under coronapandemin?”

Den första delen av nätverksträffen är en öppen livesändning med gäster som delar med sig av kunskap och erfarenheter. Webbsändningen är öppen för vem som helst att följa, live eller i efterhand.

Tematräffen 4 november gästas bland annat av Nils Hertzberg från Digitaliseringsrådet och Terese Raymond från Digidelnätverket som delar med sig av insikter under ledning av moderatorn Staffan Taylor.

Den öppna livesändningen sker mellan kl. 9.00-9.45 och kommer att direkttextas och teckenspråkstolkas. Syntolkning sker live genom att informationsgrafik och eventuella visuella inslag läses upp av moderatorn eller gästerna. Ingen föranmälan behövs.

Efter webbsändningen samlas nätverkets medlemmar i ett digitalt diskussionsforum för mindre dialoggrupper.

Länk till livesändningen publiceras strax innan nätverksträffen på www.pts.se/brytisoleringen