Sociala robotar i äldreomsorgen

Lunchklubben 12 maj 2021 Sociala robotar i Äldreomsorgen

Föreläsningar från Lunchklubben

Linköpings universitet erbjuder föreläsningar via Lunchklubben. Där får du en unik inblick i vad forskningen kan betyda för verksamheter i framtiden. En gång i månaden arrangeras Lunchklubben, på grund av det rådande läget erbjuds Lunchklubben digitalt.

Lunchklubben 12 maj 2021

Användningen av sociala robotar i äldrevården har ökat sedan införandet av välfärdstekniksprogrammet och den här typen av teknik har uppmuntrats starkt inom offentlig sektor. Men den effekt som man hoppas att robotarna ska ge de äldre, exempelvis minska ensamhet och oro, är inte väl undersökt. Sofias forskning utgår från slutanvändarnas perspektiv, vad för typ av robotar vill de ha och vad ska vara robotarnas syfte, hur ska man införa robotarna i verksamheten och vilket stöd skulle personalen behöva, samt hur kan man utvärdera robotarnas effekt och säkerställa att de gör våra äldre gott?

Föreläsare: Doktorand Sofia Thunberg

Lunchklubben: Sociala robotar i äldrevården