Lunchseminarium “Förorten svarar” 27 maj

Linköpings universitet hälsar dig välkommen till lunchseminarium torsdagen den 27 maj klockan 12-12.45. Förorten svarar är en enkätmetod som kartlägger digital delaktighet och hållbarhet i Skäggetorp. Seminariet redovisar resultat från rapporten Förorten svarar: En enkätmetod för att kartlägga digital delaktighet och hållbarhet i Skäggetorp och inbjuder till samtal. 

I den här rapporten presenterars en metod för att undersöka digital delaktighet och hållbar utveckling i en svensk förort med ansikte-mot-ansikte intervjuer vid dörrknackning och på verksamheter och offentliga platser, samt data från denna enkätstudie. Studien har motiverats av att invånare i förorter i lägre utsträckning deltar i enkätstudier. Till skillnad mot andra enkätstudier i förorten med låg svarsfrekvens så blev vår svarsfrekvens 65% med 323 respondenter av 500 tillfrågade. Den höga svarsfrekvensen kan förklaras med att vi hade ett flerspråkigt intervjuarteam och att enkäterna fanns på flera olika språk utöver svenska (engelska, arabiska, somaliska, persiska, bosniska, dari och kurdiska), att vi hade ett incitament om 100 kr i en lokal matbutik och att vi tilltalade potentiella respondenter ansikte-mot-ansikte. Incitamentet var av vikt för att få respondenter att vilja delta och inte minst för att slutföra enkäten med maximalt 83 frågor. 

Rapporten lyfter många viktiga aspekter som behöver beaktas när de offentliga utformar nya tjänster bland annat menar författarna att det globala hållbarhetsmålet om att ”alla ska med” får sig en törn i det svenska välfärdssamhället när 21% ger uttryck för att de inte känner sig delaktiga alls i det digitala samhället. Känslan av utanförskap framstår som tydlig när förorten svarar på en enkät om digital delaktighet. Det är en indikator på att hållbarhetsmålen om bred inkludering inte uppnås när det gäller digitaliseringen av samhället och förorten.

Moderator: Terese Raymond, nationell koordinator för Digidelnätverket 
Arrangörer: 
Karin Skill och Ahmed Kaharevic, forskare vid Linköpings universitet och författare av rapporten

Din anmälan gör du via detta anmälningsformulär