alt=””

Lunds kommun ordnar digitala möten med anhöriga

Efter att det infördes besöksförbud på äldreboenden blev det ett starkt tryck på kommunerna att hitta lösningar så att boende kunde ha kontakt med släkt och vänner. I Lunds kommun skaffade man surfplattor till samtliga boende. Här kan du läsa om hur processen gick till, vilka lösningar de valde och vilken nytta de ser för olika grupper.

”Surfplattorna innebär en möjlighet att skapa lyckliga stunder i vardagen för både boende och anhöriga.” Inesa Fejzic, enhetschef på Värpinges boende.

Coronapandemin skapar helt nya förutsättningar för landets kommuner inte minst inom vård, omsorg och socialtjänst. Flera kommuner använder digitala verktyg och har hittat nya smarta lösningar för att klara omställningen. För att sprida erfarenheter från detta publicerar E-hälsomyndigheten nu berättelser från kommuner runt om i Sverige varav denna är en. Du hittar samtliga berättelser här.