Mall för bedömning av dataskyddskonsekvens enligt GDPR

Kompetenscenter välfärdsteknik har tagit fram en mall som kan användas vid konsekvensbedömningar av dataskydd inom kommunal vård- och omsorg. Mallen får fritt användas och anpassas till verksamhetens egna rutiner.
Konsekvensbedömning GDPR, mall