Mäta för att skapa förflyttning - prioritera genom digital mognad

Mäta för att skapa förflyttning – prioritera genom digital mognad

Kan mätning vara bra verktyg för att skapa förflyttning? Flera organisationer använder verktyg för självskattning av digital mognad. Nu på fredag den 23 april kl. 09:00 – 10:30 arrangerar Offentliga Rummet seminariet Mäta för att skapa förflyttning – prioritera genom digital mognad

Lyssna på hur Linköpings kommun, Sundsvalls kommun och Region Stockholm har mätt sin digitala mognad med hjälp av självskattningsverktyget DiMiOS. Genom självskattning förstår du vart din organisation befinner sig idag och är en är en förutsättning för att kunna göra en framtida förflyttning. Modellen DiMiOS, Digital Mognad i Offentlig Sektor, har tagits fram av forskare vid Göteborgs universitet på uppdrag av Regeringskansliet. Johan Magnusson, forskare Göteborgs universitet, har varit en motor i arbetet att ta fram modellen. Johan kommer gästa seminariet och berätta mer om metoden.