shoppingvagns ikon

Matinköp via e-handel i Trollhättans hemtjänst minskar smittrisken

När hemtjänsten i Trollhättans stad gick över till e-handel fick brukarna mer inflytande och större variation i sina inköp av mat och andra dagligvaror. Samtidigt fick hemtjänstens medarbetare en bättre arbetsmiljö och mer tid tillsammans med brukarna.

Under coronapandemin har möjligheten att e-handla mat fungerat som ett verktyg för att minska medarbetarnas och riskgruppernas sociala kontakter och därmed minska smittspridningen. Ökad delaktighet för brukarna har genomsyrat hela implementeringen.

Här kan du bland annat läsa om hur processen gick till, vilka aktörer som var inblandade och vilka lärdomar man dragit när Trollhättans stad införde e-handel i hemtjänsten.

Coronapandemin skapar helt nya förutsättningar för landets kommuner inte minst inom vård, omsorg och socialtjänst. Flera kommuner använder digitala verktyg och har hittat nya smarta lösningar för att klara omställningen. För att sprida erfarenheter från detta publicerar E-hälsomyndigheten nu berättelser från kommuner runt om i Sverige varav denna är en. Du hittar samtliga berättelser här.