Nationella stöd och underlag 14 maj 2020

Matris över nationella parters stöd och underlag

Ladda ner en pdf av sammanställningen av alla tillgängliga nationella stöd och underlag som främjar förändring och verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Alla stöd och underlag är kategoriserade efter verksamhetsområde, målgrupp och delområde inom Vision e-hälsa 2025. 
Sammanställningen gjordes av E-hälsomyndigheten under 2019 i samarbete med Socialstyrelsen, Upphandlingsmyndigheten, Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för digital förvaltning, Post- och Telestyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och regioner.