Medarbetarnas idéer ska driva AI-utvecklingen i Östersunds kommun

Medarbetarnas idéer ska driva AI-utvecklingen i Östersunds kommun – Östersund.se (ostersund.se)

Nu startar Östersunds kommun sin resa för att förbättra arbetet i sina verksamheter med hjälp av AI, vilket för med sig många möjligheter. Inte minst kan kommunen utveckla både arbetssätt och sina tjänster på ett helt nytt sätt.

Genom projektet AI-resan ska medarbetarna kunna skicka in sina idéer om hur deras verksamhet med hjälp av AI kan arbeta på ett mer effektivt sätt.

Från 2024 fram till 2030 har kommunen avsatt totalt 25 miljoner kronor som ska användas för att anpassa de kommunala verksamheterna med hjälp av AI.

– Vi står inför många utmaningar de kommande åren, inte minst kompetensförsörjningen. Kommun-Sverige kommer helt enkelt inte kunna rekrytera så många som vi skulle behöva om vi fortsatte arbeta på samma sätt som idag.

– För att kunna fortsätta erbjuda en god service i kommunen måste vi därför hitta nya arbetssätt. AI är en ny och stor pusselbit i det jobbet, säger kommundirektör Anders Wennerberg.

Östersunds kommun har tidigare haft ett lyckat projekt i Digiresan med över 200 inlämnade idéer som bidragit till att digitalisera verksamheterna.

– Nu växlar vi om det och fokuserar i första hand på AI-lösningar. Vi behöver och ska alltid sträva efter att hitta smartare lösningar. Jag ser verkligen fram emot att återigen få ta del av våra medarbetares många goda idéer, säger Anders Wennerberg.