MedTech4Health En dag om inkluderande innovation Torsdagen 8 september

MedTech4Healt välkomnar till en dag om Inkluderande innovation

En dag om inkluderande innovation Torsdagen 8 september | Downtown Camper by Scandic Stockholm och online

Vill du veta mer om hur du kan arbeta mer inkluderande och vidga dina vyer för ökad kreativitet, innovationsförmåga och lönsamhet? Torsdagen den 8 september bjuder det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health in till en dag om inkluderande innovationsprocesser inom Life Science.

Vi kommer att få höra om hur små och stora företag i Life Science-sektorn utvecklar ett mer inkluderande arbetssätt och vilka effekter detta kan få. MedTech4Helath introducerar även den första kullen av inkluderingsambassadörer som utexaminerats utbildningen Inkluderande Innovation.

Ur programmet

  • Vad är inkluderande innovation och varför är det viktigt?
  • Patientens syn på inkludering
  • Finansiärens syn på inkludering
  • Ett globalt bolags satsning på diversitet