Medtech4Health Innovation Award för dig som jobbar i vård och omsorg

Medtech4Health Innovation Award – belönar goda exempel inom vård och omsorg

Medtech4Health Innovation Award är ett pris som delas ut i syfte att uppmärksamma de goda förebilder som finns i vård och omsorg när det handlar om att implementera medicinteknik i vardagen. Priset syftar även till att vara ett stöd i det fortsatta arbetet med att sprida den kunskap och medicintekniska produkt eller tjänst som har utvecklats.

Med priset vill Medtech4Health lyfta fram goda exempel i vård och omsorg och sprida dem som inspiration för andra, både i branschen och för att visa upp vad medicinteknik kan bidra med. Ni som implementerar medicinteknik i vård och omsorg är en förutsättning för att innovativ medicinteknik ska komma patienter till nytta och företag utveckla nya produkter. Nominera en kollega, ett team eller varför inte dig själv!

Nomineringen för 2022 års pris är öppen – nominera gärna i god tid!