Medtech4Health - Innovatörer i vård och omsorg 2021

Medtech4Health söker Innovatörer i vård och omsorg

Mdtech4Health utlysning Innovatörer i vård och omsorg 2021 riktar sig till vård- och omsorgsgivare med innovativa idéer som inkluderar medicinteknik. Samverkan med en akademisk part är önskvärt men inte nödvändigt.   Projektet kan till exempel handla om att utvärdera idéer som tagits fram hos vård- och omsorgsgivare och validera att dessa har förutsättningar att kommersialiseras, eller att testa och utvärdera ny teknik för att möjliggöra implementering. Projektet kan också fokusera på att definiera krav och behov för att möjliggöra utveckling eller upphandling av ny innovativ medicinteknisk utrustning.