barn kan enklare ge uttryck för sina känslor. barn och vuxen som kommunicerar med stöd av appen

Mer tid kan ges till barnen med stöd av Barnsam-appen

Karlskrona kommun har genom en innovationsupphandling tagit fram ett digitalt verktyg en app och en metod – Barnsam som stöd för uppföljningssamtal med familjehemsplacerade barn. Barnsam utgår ifrån KASAM – känslan av sammanhang och bidrar till en ökad begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för barnen

För en längre introduktion till metod och verktyg besök Karlskrona kommun och ett tips är att ta del se den lite längre presentationsfilmen.

Kort inspiration till Barnsam som metod från Karlskrona kommun

Genom det nya arbetssättet kan socialsekreterarna ägna mer tid åt barnen istället för administration vilket barnen har upplevt som mycket positivt.

Kort introduktion till Barnsam verktyget