Metodguide för inkluderande enkätundersökningar

Metodstöd för att arbeta nära användaren

PTS arbetar med att öka fokus på användarmedverkan och har i samband med det tagit fram Metodstöd för att arbeta närmare användaren Både arbetet för digital delaktighet men även genom att dela med sig av sin erfarenheter och ge vägledande tips.

Syftet med metodguiderna är att fungera vägledande för aktörer som vill genomföra dialoger på ett inkluderande sätt och för att öka den digitala delaktigheten bland utsatta grupper, som till exempel personer med funktionsnedsättning, nyanlända och äldre personer. Totalt har tre guider tagits fram. för dig som vill förstå och få med användarnas perspektiv i utvecklingen av idéer, projekt eller beslutsunderlag. Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram den därför att idéer och tjänster blir bättre om användarna får göra sina röster hörda, och särskilt om de får vara med och tycka till.

Metodguiderna är för dig som vill förstå och få med användarnas perspektiv i utvecklingen av idéer, projekt eller beslutsunderlag. Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram dem därför att idéer och tjänster blir bättre om användarna får göra sina röster hörda, och särskilt om de får vara med och tycka till. Metodguiden består av tre separata guider – en för inkluderande intervjuer, en för inkluderande gruppdiskussioner och en för inkluderande enkäter.

Guiderna och baserar sig på riktlinjer från olika vägledande dokument samt tips och användarråd från målgrupperna. De skall ses som levande dokument och kommer uppdateras utifrån de erfarenheter samt lärdomar som tillkommer under arbetet med användarråden.