Implementation of technology

Miniguide för implementering av teknik i vård och omsorg

DISH projektet har tagit fram en miniguide med åtta områden (guiden är på engelska) som säkerställer en framgång med implementeringen av ny teknik inom hälso- och sjukvården.

Guiden består av åtta steg, domäner som tematiskt sammanför de många utmaningar som uppstår i samband med implementeringen.

För att få ut mesta möjliga av att använda miniguiden rekommenderas att du hoppar fram och tillbaka mellan domäner när processen fortskrider, förändring initieras och du blir klokare och upptäcker nya utmaningar och behov. Var och en av de åtta domänerna innehåller flera utmaningar som du måste ta itu med. Men de är alla för inspiration. Varje implementeringsprocess är unik och du måste inkludera exakt de utmaningar som är relevanta för det du implementerar.

De 8 domänerna.

  1. Prepare implementation of (new) technology
  2. Make sure the new technology generates value
  3. Plan, follow and lead the implementation process
  4. Assemble your team of key people
  5. Set the framework for your team
  6. Stay curious about the implemented technology
  7. Collaboration across professions
  8. Evaluate the implementation process and organization