de fyra punkter som SKR lyfter vid automatisering av försörjningsstöd

Minskad administration med stöd av automation ger tid över för annat

Att automatisera innebär att en teknik löser olika arbetsuppgifter, oftast handlar det om enkla och repetitiva delar av ett arbetsflöde. Vid ekonomiskt bistånd är det  administrativa moment i handläggningsprocessen som sker med stöd av teknik. Det ger handläggaren tid över för att göra andra uppgifter.

Genom att automatisera handläggningsprocessen av ekonomiskt bistånd blir det minskad administration och tiden som frigörs innebär att arbetskraft kan ställas om till andra processer, till exempel stöd till egen försörjning genom arbete.

SKR har sammanställt information och erfarenheter från de kommuner som har kommit långt i processen. Detta stöd är uppdelat i fyra områden som syftar till att ge grundläggande kunskap till de kommuner som vill göra samma resa.

  • Styra och planera digitalisering av ekonomiskt bistånd
  • Att införa en e-tjänst
  • Juridik och förändringsledning
  • Teknik och upphandling

På SKRs webb kan du bland annat ta del av Uppsala kommun digitaliseringsresa. De delar sina erfarenheter i en inspelad föreläsning. I filmen nedan kan du ta del av hur Uppsala presenterar för sina invånare hur de kan söka försörjningsstöd.

Uppsala kommuns film till invånarna om hur hen kan söka försörjningsstöd