Magdalena Green från Mjölby kommun

Mjölby är rustade för snabb digital omställning

Mjölby hade stor nytta av att de under det senaste året jobbat mycket med sin digitala mognad inom kommunen när Coronapandemin kom. Den kultur som vuxit fram gjorde att det var lätt att jobba fram nya lösningar snabbt. Till exempel tog man på ett par veckor fram en ny e-tjänst och rutiner för hur unga ska kunna kontakta kommunen för råd och stöd online, bland annat på snapchat och Instagram.  

Låt dig inspireras av Mjölby kommuns verksamhetsberättelse från omsorgs- och socialförvaltningen. Här kan du läs om deras arbete med VR-upplevelser, taligenkänning för att läsa in dokumentation, att ge medarbetare en allmän förståelse för vad ai är, hur ledningen jobbar med digital förflyttning och mycket mer. 

Magdalena Green berättar om digitalisering i Mjölby kommun