Digital tillsyn nattetid, kamera och fönster som blickar ut mot nattens alla stjärnor

Digital tillsyn-trygghet och säkerhet för den enskilde

Stöd och vägledning välfärdsteknik

Många kommuner har infört välfärdsteknik med framgång. För att stötta kommuner som vill göra en liknande utveckling, har SKR sammanställt erfarenheter från de kommuner som infört och använder digital teknik i omsorgen idag.

Med välfärdsteknik kan nya omsorgstjänster införas för att hjälpa äldre personer och andra med funktionsnedsättning att leva självständigt, bo kvar hemma samt känna sig trygga och delaktiga i samhället. Att använda välfärdsteknik handlar mycket om att utveckla nya arbetssätt och mindre om att hantera teknik.

Digital tillsyn-trygghet och säkerhet för den enskilde

Digital tillsyn kan användas för olika målgrupper i kommunens vård och omsorg. Tjänsten passar den som vill kunna sova tryggt utan att få fysiskt besök av personal, samtidigt som personalen får en effektiv resurshantering.

Vad är Digital tillsyn?

Digital tillsyn är en tjänst för de som har behov av trygghetsbesök på natten. Syftet är att öka tryggheten i hemmet och fungera som alternativ eller komplement till personliga besök. Insatsen beviljas med stöd av Socialtjänstlagen 4 kapitel 1 §.

Digital tillsyn passar den som vill kunna sova tryggt utan att få fysiskt besök av personal. Tjänsten är särskilt bra för personer som är lättväckta och som blir oroliga av besök i hemmet. Digital tillsyn möjliggör också en effektiv resurshantering för personalen.

Socialstyrelsens årliga enkät kring E-hälsa och välfärdsteknik från 2021 visar att 76 procent av kommunerna idag erbjuder digital tillsyn för äldre. Det är en väl beprövad välfärdsteknik som flera kommuner helt eller delvis erbjuder sina äldre.

Potentiella nyttor

 • Förbättrad nattsömn, bibehållen självständighet samt trygghet för brukare.
 • Ökad möjlighet att på bo kvar i sitt boende.
 • Minskat behov av fysiska hemtjänstbesök.
 • Förbättrad nattsömn och trygghet för anhöriga.
 • Reducerad restid.
 • Frigjorda personalresurser.
 • Förbättrad arbetsmiljö.

Andra viktig kunskap som du hittar i vägledningen är:

 • Inför beslut om att införa digital tillsyn
 • Planera och införa digital tillsyn
 • Förvalta digital tillsyn
 • Mallar och goda exempel digital tillsyn