Mobilt trygghetslarm

Mobila trygghetslarm, införa och använda

Mobila trygghetslarm kan användas för olika målgrupper i kommunens vård och omsorg. SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik har tagit fram en vägledning där målgruppen är personer i ordinärt boende som har förmåga att fatta egna beslut och ge samtycke.

Ett mobilt trygghetslarm kan skapa trygghet för personer som känner sig otrygga eller begränsade i sin vardag. Det kan exempelvis handla om att den enskilde behöver ledsagning eller hjälp med att promenera till affären. Införande av mobilt trygghetslarm är förebyggande och hälsofrämjande samt beviljas med stöd av Socialtjänstlagen 4 kapitel 1 §.