SKR modellkommun, videosamtal

Modellkommuner ska stärka äldreomsorgens digitalisering

SKR utser tio kommuner som ska fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering. De ska tillsammans med SKR stötta andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik. 

I februari 2020 gjordes en överenskommelse mellan regeringen och SKR om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. Syftet är att ge kommuner och regioner bättre förutsättningar för verksamhetsutveckling med digitalisering inom äldreomsorgen. Överenskommelsen är treårig och gäller för åren 2020-2022. Den omfattar totalt 200 miljoner kronor under 2020. 

  • Modellkommunerna är Borås, Eskilstuna, Grästorp, Kalmar, Karlstad, Kramfors, Lund, Skellefteå, Uddevalla och Övertorneå.

SKR har också inrättat en stödfunktion/kompetenscenter som särskilt ska stödja de tio modellkommunerna och tillsammans med dessa möjliggöra för alla kommuner i arbetet med att implementera digital teknik i kommunalt finansierad äldreomsorg.  Både det ekonomiska stödet och kompetenscentret ska bidra till att ge kommunerna bättre förutsättning att utveckla och implementera nya arbetssätt med lämpliga digitala tjänster och tekniska verktyg. Detta för att snabbare möta utmaningarna med både den demografiska utvecklingen och kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen. Mer information om modellkommunerna och kompetenscentret.