Digitala Västerbotten 7 till 8 december

Mötesplats Digitala Västerbotten 7-8 december 2021

Mötesplats Digitala Västerbotten är norra Sveriges största konferens om digitalisering och verksamhetsutveckling. Syftet är att inspirera och öka både kunskap och samverkan mellan individer, företag och organisationer. Tillsammans kan vi lösa utmaningar och behov genom digitaliseringens möjligheter och stärka vår innovativa förmåga att utveckla ett hållbart samhälle.

Årets Mötesplats Digitala Västerbotten sänds digitalt från kulturhuset Sara i Skellefteå 7-8 december, målgruppen är ledande tjänstepersoner och beslutsfattare med ansvar för verksamhetsutveckling i både offentlig och privat sektor. Varmt välkommen!

Det hållbara samhället i en digital tid – vår gemensamma utmaning

Årets tema länkar ihop den digitala transformationen med den hållbara transformationen – något som är helt nödvändigt för att vi ska klara av att snabbt ställa om samhället. 

Det hållbara samhället i en digital tid handlar om framtidens arbete och arbetsplats, hur kan nya arbetssätt och ny teknik hjälpa oss att skapa en smartare välfärd och samhälle? Det handlar om den sociala hållbarheten och kulturen som förändras i en digital tid och det handlar också om den ekologiska hållbarheten, hur kan nya innovationer och affärsmodeller stödja ett mer hållbart sätt att leva?

Program

Program för Digitala Västerbotten 7 och december