Skärmdump från digitaliseringsrådets webb. Delaktighet i en digital tid

Myten om digitalt utanförskap

Digitaliseringsrådet har gett en grupp forskare vid Linköpings universitet gjort en forskningsöversikt om digitalt utanförskap. Elin Wihlborg är professor i statsvetenskap och har lett arbetet. Rapporten är ett kunskapsunderlag och ringar in vad forskare behöver ställa för frågor i kommande forskning. Rapporten ska även hjälpa personer som arbetar med digital inkludering att lära av varandra. Det är en av delarna i Digitaliseringsrådets rapport Delaktighet i en digitaltid – fördjupningsrapport med förslag

– Vi måste slå hål på myten att det bara är äldre som är digitalt utanför. Det är en myt som varit stark, särskilt bland politiker. Det gör vi genom att visa att många fler kan vara utanför på olika sätt. Det handlar om situationer snarare än person.

Forskningen om offentliga tjänster och digital inkludering är begränsad. Det finns betydligt fler studier om digital inkludering som fokuserar på sociala kontakter och e-handel.

Forskargruppen initierade en studie med dörrknackning som metod för att nå invånarna i ett så kallat utsatt område. Elin Wihlborg lyfter även fram Stefan Johanssons forskning om IT-lösningar för hemlösa på KTH och Begripsam som ett viktigt undantag.

  • De är världsunika studier och det är där vi hittar de bästa lösningarna. Om de människor som har det allra svårast klarar av något, så kommer de flesta andra också att klara det. Vi kan underlätta inkludering för alla om vi först hittar lösningar som passar dem som står längst utanför enligt Elin Wihlborg.

I forskningsöversikten listas ett antal faktorer som har betydelse för att personer hamnar i ett digitalt utanförskap. För att kunna sätta in rätt åtgärder är det viktigt att skilja de individuella faktorerna från de samhälleliga. De samhälleliga hindrerna är inget en ensild person kan komma över oavsett hur duktig man själv är. I Sverige är offentlig förvaltning uppdelad och har många decentraliserade system. Då försvåras det då individer inte enkelt kan röra sig mellan olika system digitalt.

Rapportförfattarna har valt en trappa i fyra steg som modell. Trappan ska synliggöra hur individer kan röra sig fram och tillbaka mellan digital inkludering och utanförskap. Det första steget i trappan är motivation, därefter kommer tillgång, färdigheter och till sist användning.

Ytterligera lyfts i rapporten att den digitala klyftan förändras hela tiden och att sambanden är komplexa. Dels utvecklas ny teknik som ställer nya krav på individer, dels hamnar individer i nya livssituationer, till exempel vid pension, arbetslöshet, sjukskrivning eller föräldraskap.

Elin Wihlborg hoppas att rapporten och trappmodellen ska vara användbar för personer som arbetar med digital delaktighet.

Läs hela intervjun med Elin Wihlborg på Digidels webb