SKR Näravårdpodden träffar Olivia Wigzell

Näravårdpodden – en podcast från SKR #86

Näravårdpodden träffar Olivia Wigzell

”Det handlar om hälsa och självständighet”
Nu är slutbetänkandet presenterat från ”Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner”. Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen och utredare, berättar om förslagen som berör äldre personer i behov av vård och omsorg.
Ett samtal om hur lagstiftningen ska stötta till bättre hälsa och verksamhetsutveckling och att det alltid handlar om människor.