SKRs Nära vårds podden med Katarina Tellinger och Linda Söder

Näravårdpodden träffar Karina Tellinger och Linda Söder

Näravårdpodden träffar Karina Tellinger och Linda Söder

Egenmonitorering – en utveckling där vården kan möta och följa patienterna där de är. Ett samtal med Linda Söder, sjuksköterska hälsocentral Jämtland_Härjedalen och Karina Tellinger, e-hälsostrateg SKR om att möta utmaningar och fördomar när nya arbetssätt ska införas. De ger exempel på att egenmonitorering både bidrar till bättre och snabbare kommunikation kring personers hälsa